Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Oproep tot het indienen van voorstellen 2024- Programma België

Zanma foto

Het programma België van Africalia wil dekolonisatieprocessen in kunst en cultuur ondersteunen, begeleiden en aanmoedigen om te streven naar een pluralistische en inclusieve samenleving. Het programma focust op een aantal dekoloniale kwesties in de sector, met name het uitlichten van creaties, verbeeldingen en verhalen die vertrekken vanuit het standpunt van de diaspora’s van Sub-Saharaans Afrika en hun ervaringen.  

Om burgers aan te moedigen dragers van verandering te worden, wil de organisatie een oproep lanceren aan kunstenaars uit alle disciplines die bij dit proces betrokken willen worden. Het is de bedoeling dat de geselecteerde artistieke voorstellen hulpmiddelen worden om mensen te sensibiliseren rond de rol van kunst en cultuur bij het aanpakken van mondiale problemen op een creatieve en artistieke manier. Net als elders is creativiteit ook hier een vruchtbare bodem voor verbeelding, bevrijding en het heruitvinden van onze samenlevingen. 

THEMA VAN DE OPROEP : ONZE SUCCESSEN VIEREN  

In 2013 werd het Internationale Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen in haar resolutie A/RES/68/237. In samenhang met de Verklaring en het Actieprogramma van Durban en de Internationale Dag voor mensen van Afrikaanse afkomst die in 2011 werd gehouden, was het doel "een solide kader te bieden voor de Verenigde Naties, de lidstaten, het maatschappelijk middenveld en relevante belanghebbenden om hun krachten te bundelen met mensen van Afrikaanse afkomst en concrete maatregelen te nemen voor de uitvoering van het activiteitenprogramma in een geest van erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling". Het vernoemde Decennium eindigt op 31 december 2024.

Hoewel er in België tijdens dit Decennium weinig acties werden uitgevoerd, zijn de kwesties die door de resolutie aan de orde worden gesteld niet afwezig. Eén van de drie zwaartepunten van het internationaal decennium voor personen van Afrikaanse afkomst was de kwestie van erkenning. De Verenigde Naties moedigen ons aan om meer interesse en respect te tonen wat betreft het erfgoed, de cultuur en de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst aan de ontwikkeling van onze samenlevingen. In een samenleving waar racisme endemisch is, is het meer dan essentieel om mensen bewust te maken van de geschiedenis, ervaringen en verwezenlijkingen, zowel individueel als collectief, van mensen van Afrikaanse afkomst in België.  

Daarom nodigen we dit jaar artiesten en dragers van projecten uit om zich te buigen over de bijdragen van personen van Afrikaanse afkomst aan de Belgische maatschappij. Voorstellen mogen focussen op een van de zeer uiteenlopende domeinen waarin mensen van Afrikaanse afkomst hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan de ontwikkeling van de Belgische samenleving (artistieke, politieke, academische en wetenschappelijke, professionele, culturele, sociale domeinen, enz.). 

DOSSIER INDIENEN 

Om een voorstel in te dienen, stuurt u uw volledige aanvraag per e-mail naar africalia@africalia.be vóór 18 maart 2024 om 23.59 uur.. 

Volledige aanvraag:

  • Het formulier voor kandidatuur correct ingevuld – zie formulier in bijlage.  
  • Het gedetailleerde CV van de personen die deze aanvraag indienen.  
  • Een bankbewijs dat duidelijk de volgende gegevens vermeldt : rekeningnummer, rekeninghouder, naam van de bank, adres van de bank en haar SWIFT of BIC-code. Alleen bankbewijzen van rechtspersonen voldoen aan de voorwaarden.  
  • Een kopie van de officiële publicatie van de statuten van de vereniging.     
  • Een kalender van de uitvoering: Waar en wanneer zal het voorgestelde project plaatsvinden ? Wanneer en hoe zal het verspreid worden ?  
  • Gedetailleerd budget - zie template in bijlage.  
  • Een gedetailleerde presentatie van het voorstel dat de specifieke doelstellingen preciseert (wat verwezenlijkt moet worden, om welke redenen, op welke manier, door wie en voor wie), de voorziene activiteiten (voor elke activiteit een beschrijving geven, het programma, de doelgroepen, en de middelen die ingezet worden voor de verspreiding van het project naar het publiek, de partnerschappen, de voorwaarden en bijzonderheden, de verwachte resultaten en monitoring) en een beschrijving die nauwkeurig aantoont hoe het voorstel één of meerdere prioriteiten zal uitvoeren die vermeld worden in punt 3 en een interpretatie zal zijn van het voorgestelde thema in punt 2. Vrij formaat.   
  • Geef aan in onderwerp van uw e-mail “Oproep tot het indienen van voorstellen 2024 – Aanvraag" 

Onvolledige aanvragen of aanvragen die na de deadline worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen. Er worden geen herinneringen verstuurd voor onvolledige aanvragen. 

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure: Download de volgende documenten 

Aanvraagformulier (download document)

2024 oproep tot het indienen van voorstellen :richtlijnen (download document) 

Lijst van niet-subsidiabele uitgaven (download document) 

Gedetailleerd budget (download document)

Voor alle vragen betreffende de oproep tot het indienen van voorstellen en/of het aanvraagformulier, neem contact op per e-mail à africalia@africalia.be. 

recente artikelen