Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

PASACC-BU

Europees steunproject voor de culturele sector in Burundi (Pasacc-Bu)

De culturele en creatieve industrieën, een economische sector die nog steeds onderbenut is in Afrika bezuiden de Sahara, vertegenwoordigen een duurzame, onbeperkte en niet-vervuilende economische hefboom. Bovendien zijn ze bijzonder aantrekkelijk voor vrouwen en jongeren, van wie de werkgelegenheid een prioriteit moet zijn in Afrika, en nog meer in Burundi.

Het is in deze zin dat PASACC-BU (Sectoraal ondersteuningsproject voor culturele en creatieve actoren) uitgevoerd in Bujumbura, Ngozi en Gitega is gericht op het versterken van de spelers in de culturele sector en hun acties in Burundi, met als doel invloed hebben in termen van kwaliteit en kwantiteit op de culturele sector, maatschappelijke organisaties en economische en sociale ontwikkeling, banencreatie en toegang en bewustmaking van de Burundese bevolking aan culturele producten en creaties.

Het project richt zich op drie interventiegebieden:

-1 Ondernemersgeest en -vaardigheden versterken Burundese culturele operatoren, via "start-up" en "scale-up" ondernemerschapsprogramma's.

-2 Langetermijncapaciteit opbouwen op het gebied van management, techniek, kunst en distributie Burundese culturele spelers en actoren, door middel van bestuurlijke, technische, artistieke en financiële training en ondersteuning van kleine en middelgrote culturele projecten.

-3 Versterking van de toegang van Burundese culturele spelers en actoren tot internationale culturele markten en netwerkenvia mobiliteitsbeurzen en workshops om ervaringen uit te wisselen.

Het consortium

Menya Media

Menya Media ontwikkelt activiteiten die de talenten en creativiteit van de Burundese jeugd de kans geven zich te uiten. Door haar aanpak en resultaten is Menya Media een belangrijke speler geworden in de burgermaatschappij, op het gebied van inzetbaarheid van jongeren en vooral de ontwikkeling van de culturele sector in Burundi. Het draagt ook bij aan de professionalisering van de culturele en creatieve sector door het versterken van de technische en managementvaardigheden van de activiteiten op dit gebied.

Adisco

De Association "Appui au Développement Intégral et la Solidarité sur les Collines", afgekort ADISCO, is een vereniging zonder winstoogmerk naar Burundes recht, met als doel een hulpmiddel te zijn voor zelfhulp van mensen. Het heeft twee hoofdstructuren: PROMOUVH (Programme de renforcement du mouvement Haguruka) en MDE (Maison de l'entrepreneur). De missie van het MDE is het ontwikkelen van de 3de pijler van de Haguruka beweging, de beweging van ondernemers en ambachtslieden. Het werkt voornamelijk met jongeren, zowel op het platteland als in de stad, en ondersteunt hen vanaf de identificatie van een idee tot de ontwikkeling van het bedrijf, met als uiteindelijk doel het creëren van hun eigen banen en die van andere jongeren. Deze jonge ondernemers kunnen "agripreneurs" zijn of in niet-agrarische beroepen werkzaam zijn.

Geassocieerde entiteiten

Collectif des Producteurs pour le Développement de l'Audiovisuel et du Cinéma(COPRODAC), Chambre Sectorielle d'Art et Artisanat ( CHASAA), Amicale des Musiciens du Burundi( AMB), Tubiyage. Deze geassocieerde organen nemen deel aan de selectie van projecten en aanvragen, de overdracht en verspreiding van relevante informatie en aan toekomstgerichte momenten met betrekking tot de sector en de operatoren.

Voor meer informatie over het project: hier

recente artikelen