Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Programma Enabel Burkina: Creativiteit voor ontwikkeling

Creativiteit voor ontwikkeling. C4D

De algemene doelstelling van het bilaterale samenwerkingsprogramma is bij te dragen tot de economische ontwikkeling, sociaal, inclusief en duurzaam van de regio Midden-Oost. Niettemin werd opgemerkt dat voor het bereiken van deze doelstelling eerst en vooral de politieke en veiligheidsstabiliteit in de regio en subregio moet worden gehandhaafd. Deze regio's zijn namelijk blootgesteld aan bijzondere vormen van criminaliteit zoals gewapende overvallen, drugshandel, drugsgebruik door jongeren en grensoverschrijdende criminaliteit. De regio Midden-Oost wordt ook geconfronteerd met conflicten tussen en binnen gemeenschappen (conflicten tussen boeren en fokkers; landgeschillen; conflicten die verband houden met het gewoonterecht van stamhoofden).

In overeenstemming met het meerjarenprogramma van Africalia, dat cultuur centraal stelt in de menselijke ontwikkeling en tot een onderscheidend kenmerk van menselijke gemeenschappen maakt, gebruikt Africalia communicatie via creativiteit als hefboom voor ontwikkeling, met als doel veranderingen teweeg te brengen in het gedrag van doelpopulaties of doelgroepen. Degebruik van culturele praktijken zoals theater, radio, fotografie en audiovisuele media, kunnen worden gebruikt als communicatiemiddel om mensen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkelingsprogramma's. De sleutel tot succes ligt in de toegankelijkheid en het inclusieve karakter van de aanpak. De sleutel tot succes ligt in de toegankelijkheid en het inclusieve karakter van de aanpak.

In maart 2021 ging het samenwerkingsprogramma van start. Eerst werd een workshop werd geïnitieerd in de Provincie Kouritenga in Kouela. Het was bedoeld voor de bewustmaking van jongeren om criminaliteit en drugsmisbruik te voorkomen. Deze activiteit omvatte een trainingsfase voor lokale artiesten, een productiefase en de creatie van een poppenkastvoorstelling over 2 thema's. Een over " Rechten en plichten van kinderen in crisissituaties "en de andere op bestrijding van drugsgebruik op scholen" . Bij de activiteit waren 8 poppenspelers betrokken, onder leiding van Athanase KABREL

In Tenkodogoin de Provincie BoulgouEr werden 2 activiteiten uitgevoerd en beschikbaar gesteld aan het publiek in de 3 provincies van de regio, met een roadshow voor elke activiteit. De eerste activiteit betrof de creatie van een theater- en debatvoorstelling (19 maart 2021 tot 05 mei), waardoor de bevolking van de regio Midden-Oost vertrouwen kan krijgen in de defensie- en veiligheidstroepen. Deze activiteit werd uitgevoerd door een twaalftal actoren onder leiding van Nongdo OUEDRAOGOregisseur.

De tweede activiteit richtte zich op de creatie van een comedyshow (van 15 april tot 22 mei); er waren 4 professionele komieken en 6 jongeren van upstreamopleidingen bij betrokken, onder leiding van Jean-Aimé BAYALA. img_20210505_162500.jpg

Bij Koupela in de provincie KouritengaEr werden ook 2 activiteiten gelanceerd:

Forumtheater (van 22 maart tot 07 mei) gericht op meer leiderschap voor vrouwen, onderwijs voor meisjes, ondernemerschap en deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming. Dit theater wordt geleid door een dozijn acteurs onder leiding van Lambert ZABREregisseur.

De volgende projecten zijn in uitvoering :

In TenkodogoDeze omvatten de productie van een verhalenshow over het bevorderen van sociale cohesie, samenleven, integratie, tolerantie en delen. Tot slot werd humor ook gebruikt als hefboom om de aandacht van het publiek te trekken en hen te wijzen op het probleem van asociaal gedrag.

In Ouargaye (in de provincie Koulpelogo), de productie van een slamshow over de promotie van jeugdondernemerschap en de bijdrage van jongeren aan lokale en nationale ontwikkeling.

recente artikelen

abonneer u op onze

Nieuwsbrief