Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Cultureel en creatief ondernemerschapsprogramma in de DRC. sollicitatieoproep, MOZALISI- KIN

MOZALISI-KIN is een ondernemerschapsprogramma van Africalia in samenwerking met de incubator Ingenieuze stad. Het doel is het consolideren van de bedrijven in Kinshasa die actief zijn in de culturele en creatieve industrieën (CCI), die zich voornamelijk bezighouden met het creëren, ontwikkelen, produceren, reproduceren, promoten, distribueren of vermarkten van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of erfgoedinhoud.   

Door middel van een incubatieprogramma van 12 maanden dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van ondernemers in de creatieve en culturele sector, richt MOZALISI-KIN zich op ondernemers in de sector die hun bedrijf willen consolideren om de uitdagingen van jonge bedrijven aan te gaan en hun succes op de lange termijn te garanderen.

Het programma is gebaseerd op de overtuiging dat succesvolle bedrijven een essentiële economische rol spelen in het structureren en ontwikkelen van het ecosysteem. Dit doen ze door een netwerk van partners en leveranciers te ondersteunen, fatsoenlijke banen voor jonge mensen te creëren en economische en sociale innovatie te stimuleren.  

De oproep voor sollicitaties in een oogopslag

Doel van het programma : Jonge bedrijven in de culturele en creatieve sector helpen om hun ondernemersactiviteiten te consolideren en te laten groeien.  

Doelgroep : Ondernemers uit Kinshasa die actief zijn in de culturele en creatieve sector en inkomsten genereren uit hun economische activiteit (product of dienst), maar waarvan het management en de ondernemings- en bedrijfsstrategie nog moeten worden aangepast. 

De sleutel : Een incubatieprogramma bestaande uit trainingsmodules en ondersteuning op maat in de vorm van bedrijfscoaching en creatieve mentoring, dat de managementvaardigheden van bedrijven op het gebied van ondernemerschap en hun creatieve en culturele capaciteiten versterkt.  

Doelstad : Provincie Kinshasa, DRC  

Duur van het programma : 12 maanden - maart 2024 tot februari 2025

ROUTE EN TIJDSCHEMA 

In dit rigoureuze ondernemersprogramma volgen ondernemers een pre-incubatietraject van 3 maanden, gevolgd door een incubatietraject van 9 maanden waarin hun bedrijf door middel van nauwgezette monitoring wordt ondersteund bij de structurering en duurzaamheid ervan. Gedurende het hele programma kunnen deelnemers profiteren van individuele bedrijfscoaching, creatieve mentoring en toegang tot experts over specifieke onderwerpen, om hen te helpen de praktische en theoretische aspecten van de ondernemerschaps- en creatieve trainingsmodules te assimileren. 

Het trainings- en coachingsprogramma vereist de aanwezigheid van ondernemers die zijn toegelaten tot de regeling voor in totaaléén dag per week (minimaal) gedurende het 12 maanden durende programma. 

SELECTIEPROCES 

Je kunt het aanvraagformulier online invullen door op de volgende link te klikken https://bit.ly/mozalisikin van 15 januari tot en met 18 februari 2024. De aanvragen worden door een preselectiecomité beoordeeld op basis van de hieronder beschreven subsidiabiliteitsvoorwaarden en selectiecriteria.  

De selectieprocedure loopt van 19 tot 29 februari 2024:

 • 20 en 26 februari 2024Kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd om deel te nemen aan twee voorbereidende workshops: een pitchmodule en een coachingsessie. 
 • 28 en 29 februariAan het einde van de competitie presenteren de kandidaten hun projecten aan een selectiecomité.  
 • 1 maart 2024de voor het programma geselecteerde kandidaten worden bekendgemaakt 
 • 4 maartde eerste inleidende module start het programma

ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA 

De oproep staat alleen open voor bedrijven met een wettelijke status die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De kandidaat kan een bewijs van wettelijk bestaan van de structuur (RCCM / F92) 
 • De structuur is wettelijk geregistreerd voor juni 2022 
 • De structuur is actief in een van de creatieve en culturele sectorradio; muziek; audiovisueel; film; media; podiumkunsten; design; mode; ambachten; visuele kunsten; fotografie; architectuur; cultureel erfgoedtoerisme; videospelletjes; uitgeverij; productie van creatieve inhoud voor de digitale industrie. 
 • De economische activiteit van de structuur maakt het mogelijk om inkomsten genereren door de verkoop en/of distributie van producten en/of diensten en is niet structureel afhankelijk van subsidies
 • Onze belangrijkste activiteit is in de provincie Kinshasa
 • Voorwaarden voor NPO's : verenigingen zonder winstoogmerk die hun eigen inkomsten genereren, moeten in de loop van het programma overstappen naar de bedrijfsstatus.  

Het volgende komt niet in aanmerking:  

 • Verenigingen die eenmalige en/of onrendabele culturele of creatieve goederen of diensten aanbieden. 
 • Publieke of semi-publieke instellingen (staatsbedrijven, overheidsinstellingen, enz.).  
 • Projecten die alleen ontworpen zijn om de zichtbaarheid van de projectmanager te bevorderen. 

SELECTIECRITERIA

Ontwikkelingsstadium en groeipotentieel 

 • Het bedrijf bevindt zich in de "vroege fase": Het voorgestelde product of de voorgestelde dienst is de fase van het idee, het prototype of de eerste klantenwerving voorbij.
 • Het product/de dienst genereert inkomsten 
 • De bedrijfsstrategie wordt nog steeds herzien en het bedrijf zou baat hebben bij consolidatie. 
 • Het product/dienst toont kwaliteit en de ondernemer toont expertise in het veld 
 • Het product/de dienst heeft het potentieel om nieuwe markten en klanten te bereiken. 

Ondernemend leerpotentieel

 • Behoefte aan ondersteuning die overeenkomt met de aangeboden ondernemerscoaching: managementvaardigheden ontbreken en moeten worden versterkt. 
 • De inzet en motivatie van de ondernemer om het trainingsprogramma te volgen

Ie sociale en milieu-impact van het bedrijf 

 • Het voorgestelde product of de voorgestelde dienst bevordert inclusiviteit (in termen van geslacht, leeftijd, toegankelijkheid en/of kosten).  
 • Het bedrijf houdt rekening met de milieueffecten van zijn activiteiten en beheert deze. 

  

De oproep voor sollicitaties downloaden

Download het aanmeldingsformulier voor het MOZALISI-KIN programma.

Vul je aanmeldingsformulier in voor het MOZALISI-KIN programma

Houd er rekening mee dat het aanvraagformulier in één keer wordt ingevuld, zonder mogelijkheid tot tussentijdse opslag!

CONTACTGEGEVENS

Neem voor meer informatie uitsluitend per e-mail contact met ons op: elena.gilis@africalia.be vóór 10 februari 2024.   

recente artikelen

abonneer u op onze

Nieuwsbrief