Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Overlegworkshop: culturele infrastructuren

Consultatieworkshop: "Welke culturele infrastructuur voor de stad Bujumbura?

PASACC-BU

phx-00012901.jpg Door middel van rondetafelgesprekken, groepswerk en een plenaire sessie richtten de discussies tijdens de twee dagen durende workshops zich op vier belangrijke thema's:

  • het ontstaan van de creatie van een artistiek en cultureel trefpunt: naar een positiebepaling
  • Een artistiek en cultureel trefpunt programmeren: voorgestelde activiteiten voor een toekomstig trefpunt in Bujumbura
  • het type bestuur: welk administratief en financieel beheer van een potentiële culturele locatie?
  • het ontwerp van een culturele locatie: hoe combineer je de verschillende vormen van gebruik van de ruimte?

Tijdens deze rondetafelgesprekken werden in interactie met de deelnemers zorgen geuit en bijdragen verzameld, met name over het proces en de methoden voor het creëren van infrastructuren, beheermethoden en het belang van het formuleren van een door de belanghebbenden gedeelde visie.

Kira Claude Guingané, directeur van l'Espace Culturel Gambidi (Ouagadougou, Burkina Faso), wees erop dat "de kracht van verlangen in het succes van een cultureel infrastructuurproject (80% ) veel belangrijker is dan financiële middelen (20% )".

"Om een gemeenschap op te bouwen, moet je beginnen met wat de gemeenschap al kent en geleidelijk innovaties introduceren. In Burundi moeten we bijvoorbeeld beginnen met de Burundese trommel," benadrukt Marwane FACHANE, directeur van de Burundi Drum Association. Stichting HIBA - (Rabat, Marokko)".

phx-000129003.jpg Voor Dida Nibagwire, oprichter van L'Espace (Kigali, Rwanda), "aanvankelijke moeilijkheden mogen ons er niet van weerhouden om ons in te zetten voor een project dat zo belangrijk is als het opzetten van een culturele infrastructuur, in de context van onze landen".

Tijdens de discussies kwamen verschillende voorbeelden van synergie en complementariteit tussen culturele ruimtes en artistieke programmering aan bod.

Alain Amrah Horutanga, manager van het cultureel centrum Izuba Centrum (Bujumbura, Burundi) wees erop dat verschillende groepen ruimte vragen voor hun activiteiten, waardoor het centrum een rijker en regelmatiger programma kan aanbieden.

Freddy Sabimbona, directeur van Espace Buja sans Tabou (BST) en oprichter van een theaterfestival in Burundi, vertelde over zijn ervaring met training en creatie, aan de hand van voorstellingen over de geschiedenis van de vier districten van Bujumbura.

Nadenken over de creatie van een culturele locatie betekent ook vragen stellen over de architectuur en het ontwerp ervan. In deze laatste ronde tafel werden modellen voor de bouw van culturele podia onderzocht ter inspiratie voor het culturele infrastructuurproject in de stad Bujumbura.

Mr Khalid Tamer, theaterdirecteur Modern ParijsOprichter d'Africapitales ; wees erop dat het belang van design en het creëren van een merk beide een doelstelling moeten zijn voor culturele actoren.

De uitvoering van de routekaart, de versterking van het engagement van alle Burundese culturele actoren om een gemeenschappelijke visie te delen met het oog op de creatie van de culturele infrastructuur, de bevestiging van de beschikbaarheid van culturele actoren om de uitvoering van een haalbaarheidsstudie te vergemakkelijken om de bestaande statuten in Burundi, de werkingsmodellen en de voorgestelde financieringswijzen te bevestigen, evenals de organisatie van een methodologische workshop met het oog op het formuleren van het project voor de creatie van de culturele infrastructuur in Bujumbura, dat zijn de resoluties en aanbevelingen waarmee de tweedaagse workshop werd afgesloten.

recente artikelen

abonneer u op onze

Nieuwsbrief