Afrika

Africalia biedt technische en financiële ondersteuning aan Afrikaanse verenigingen in een geest van partnerschap.


In de loop der jaren heeft Africalia een aanzienlijke expertise opgebouwd op het gebied van culturele samenwerking. Die stelt ze systematisch ter beschikking van haar partners.

De programma’s in Afrika zijn gericht op het bereiken van vier resultaten: goed bestuur van creatieve en culturele organisaties; toegang tot markten voor Afrikaanse culturele en creatieve goederen en diensten van onze partners; versterking van technische, artistieke en managementvaardigheden; pleitbezorging voor de rol van cultuur in het ontwikkelingsbeleid.

Africalia beschouwt de samenwerking als een duurzaam engagement tegenover zijn partners en niet als een financiële steun aan specifieke culturele activiteiten (festivals, opvoeringen, tentoonstellingen). Het partnerschap steunt op een over verscheidene jaren opgebouwde diepgaande kennis van de troeven, de sterke en de zwakke punten van elke organisatie en op de samenvoeging van middelen en deskundigheden bij het nastreven van een gezamenlijke langetermijndoelstelling.

Wat kan jij doen?