Nieuwsbrief

Blijf alvast op de hoogte van de activiteiten en werkzaamheden van AFRICALIA en schrijf je in op onze mailinglijst. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en beschermd door de wet op het privé-leven.

Over ons

Cultuur & ontwikkeling

De activiteiten van Africalia als ontwikkelingsorganisatie kaderen in verschillende internationale initiatieven en zijn gebaseerd op referentieteksten.

Africalia hanteert voor haar programma het volgende kader:

 1. De SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolger van de Millenniumdoelstellingen)
  Het eerste rapport over de Millenniumdoelen, gepubliceerd in 2000 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000923.pdf
  Het laatste rapport, gepubliceerd door Ban Ki-Moon in 2013 “A Life of Dignity for All”
 2. De verklaring van Parijs over de Doeltreffendheid van de Hulp
  http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
 3. De Unesco Conventie Diversiteit Cultuuruitingen
  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf
 4. Het Europees Handvest inzake Ontwikkelingssamenwerking
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2006%3A046%3A0001%3A0019%3AEN%3APDF
 5. De Cotonou- overeenkomst
  http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/cotonou-agreement-2000_en.pdf