Oproep tot voorstellen: cocreatie van tools voor SWBE

Winnaars 2019

Winnaars van de oproep tot voorstellen 2019


In het kader van Wereldburgerschapseducatie heeft Africalia een oproep tot voorstellen gelanceerd.
De artistieke voorstellen (film, boek, tentoonstelling, performance, enz.) moesten op een innovatieve manier een thema rond wereldburgerschap en wereldburgerschapseducatie behandelen en bijzondere aandacht besteden aan een dynamiek van culturele hybriditeit.
Sleutelwoorden: co-creatie, Solidair Wereldburgerschap, culturele diversiteit, sociale inclusie, hedendaagse creaties, …
In totaal werden 31 projectvoorstellen ingediend en 6 werden geselecteerd door een onafhankelijke jury.

JPEG - 442.4 kB
Crédits : Colin Delfosse/Out of focus

1. Embodying the city: FULU ACT

In de straten van Kinshasa, de op twee na dichtstbevolkte stad van het Afrikaanse continent, proberen kunstenaars het geweten van hun medeburgers wakker te schudden voor de milieuproblemen waarmee ze geconfronteerd worden. In een veranderend stedelijk landschap stellen ze de overvloed aan consumptiegoederen ter discussie en componeren ze ornamenten door ze te recyclen. Gegroepeerd in collectieven treden ze op in de straten van de Congolese hoofdstad en stellen ze de problemen van de maatschappij aan de kaak: vervuiling, ontbossing, overconsumptie. Als erfgenamen van een stedelijke cultuur en een Afrikaanse symbolische traditie gaan deze kunstenaars de dialoog aan met de inwoners van hun stad om te proberen hun gedrag te veranderen.

Met het project Embodying the City wil het collectief Out of Focus de reflectie van deze kunstenaars brengen door middel van foto’s, gekoppeld aan een reeks performances in de straten van Brussel. Door hun boodschap naar het Europese continent over te brengen, onderstreept Out of Focus de onderlinge afhankelijkheid van onze economische systemen en de huidige ecologische kwesties. Een paradox die kan worden samengevat met deze triviale vraag: hoe kan een land zonder industrieën vandaag de dag het slachtoffer worden van overconsumptie?

Sinds de conferentie van Berlijn in 1884 loopt Congo voorop in de globalisering. De komst van het land als de belangrijkste exporteur van coltan (een belangrijk erts in de bouw van smartphones) is hiervan het meest recente voorbeeld. In de straten van Kinshasa, waar elk jaar honderdduizenden telefoons worden gedumpt, worden de gevolgen van onze relatie tot objecten, tot de wereld, nu in de straten weerspiegeld.

Door deze in Kinshasa bedachte archetypen over te brengen naar onze Brusselse straten, creëert Embodying the City een verbinding tussen een onderwerp en een a priori ongerelateerde maar toch intrinsiek verbonden context. Deze confrontatie zal uiteindelijk aanleiding geven tot een bevraging van onze moderniteit.

Initiatiefnemer : Out of Focus

PNG - 18.5 kB

2. Black Speaks Back : Palimpsest

Een palimpsest is een hergebruikt stuk perkamenten handschrift. De bovenste laag van werd afgeschraapt zodat het perkament opnieuw beschreven kon worden vermits geen waarde meer werd gehecht aan de oorspronkelijke tekst. ”it preserves the distinctness of individual texts, while exposing the contamination of one by the other.” Françoise Verges.
Hoe beter kan men het belang van een intergenerationele kennisoverdracht binnen de Afrikaanse diaspora beschrijven? De vele beelden, gevoelens, liederen, saga’s zijn bouwstenen, methodes en een bron van kennis om met zijn allen een toekomst te bouwen en gehoord te worden. Laten we deze onder elkaar uitwisselen, delen! “Palimpsest” verzamelt verhalen van ouderlingen in de gemeenschap en brengt ze in een toegankelijk format (video) naar de jongere generatie, met de bedoeling om intergenerationele uitwisseling te bevorderen.

Initiatiefnemer: Black Speaks Back

PNG - 1.2 MB

3. Amaj Productions : Anane

Anane is een tweedelige project met als output een documentaire en een theater/dans voorstelling. Het eerste deel van ‘Anane’ is een documentaire waarin Adams Mensah Joffrey Anana volgt in zijn reis naar zijn moeder in Ghana om haar vragen te stellen. Adams heeft in 2016 een vergelijkbare reis en documentaire gemaakt over zijn zieke moeder, ‘Me A Belgian, My Mother A Ghanaian’. In het tweede deel van het project zal Joffrey zijn bevindingen/ervaringen van zijn bezoek verwerken tot een theater/danssolo.

Via een persoonlijk verhaal willen Adams en Joffrey het publiek meer inzicht geven in wat migratie en het opgroeien in een pleeggezin van een andere cultuur met een persoon doet. Een verhaal dat niet alleen lokaal bestemd is maar herkenbaar is in verschillende contexten.

Initiatiefnemer: Amaj Productions

PNG - 1.6 MB

4. Publieke Acties vzw : Being Imposed Upon

Het project Being Imposed Upon draagt in zich een uitzonderlijke literaire benadering. Publieke Acties crowdsourct reflecties over vrouw zijn én zwart zijn bij de mensen die echt recht van spreken hebben: zwarte vrouwen. Deze worden gebundeld tot een geheel van getuigenissen, journalistieke benaderingen, literaire non-fictie en poëzie over het onderwerp. Dat allemaal in onze twee landstalen onder de begeleiding van twee redactrices met een opmerkelijke staat van dienst: Gia Abrassart (Café Congo) en Heleen Debeuckelaere (BRUZZ, ZWART, De Standaard).
Being Imposed Upon verwijst naar de externe druk die op een persoon of een lichaam kan worden geplaatst. Maar daarnaast kan het ook verwijzen naar de strikte grenzen die we trekken tussen vormen van kennisproductie en vormen van communicatie. In dit project zullen die grenzen overschreden worden en zal meer verbinding worden gecreëerd tussen de verschillende genres. De persoonlijke getuigenissen zullen in verbinding staan met academisch onderzoek, net zoals journalistieke benaderingen. Literaire fictie zal elementen van reportage bevatten, poezie en journalistiek zullen hand in hand gaan. Dit werk refereert qua inhoud aan het concept van intersectionaliteit, maar zal dus in vorm dit concept ook uitdragen.

Initiatiefnemer: Publieke Acties vzw

PNG - 110.4 kB

5. Transe en Danse: Who We Are

Een danstheatervoorstelling, poppen en meertalige zang over het thema migratie, in een volledig papieren setting, met pop-ups, schaduwtheater en objecttheater. De personages, geïnspireerd door echte mensen, worden belichaamd door poppen van verschillende afmetingen, metaforen van onpersoonlijke ontvangstpolitiek of het belang dat de "ander" neemt wanneer je de deur opent en hem leert kennen. De personages zijn voornamelijk gemaakt van papier en worden evenzeer uitgedrukt in gebaren als in woorden en zang. Het wordt een show over maatschappelijk engagement, de waardigheid van migranten, hun ongelooflijke verhalen en de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden, in hun land van herkomst, onderweg en in België.

Initiatiefnemer: Transe en Danse

JPEG - 20.3 kB

6. WARP: Flowering Ethiopia

Flowering Ethiopia is een artistiek project dat deel uitmaakt van de parcourstentoonstelling Coup de Ville 2020 in Sint-Niklaas. Kunstenaar Ermias Kifleyesus creëert nieuwe werken (tekeningen, schilderijen, collages, video) en inspireert zich daarvoor op de bloementeelt in Ethiopië.
Vertrekkend vanuit een veldonderzoek onderzoekt de kunstenaar deze succesvolle, niet-traditionele exportactiviteit vanuit een sociaal, ecologisch en economisch perspectief. Focus ligt op participatieve creaties, in samenwerking met bezoekers en publiek.

Initiatiefnemer: WARP