De winnaars van de oproep tot voorstellen 2022

WBE

België

Oproep tot voorstellen 2022: de geselecteerde projecten.


De sluier van de geselecteerde projecten voor de oproep tot voorstellen Africalia 2022 is eindelijk opgelicht.

Wij danken alle kunstenaars en culturele actoren die hun projecten voor deze oproep hebben ingediend.

Ter herinnering: het thema van de oproep tot voorstellen was gericht op de overdracht als erfgoed. Naast het artistieke doel van de projecten zijn ze instrumenten ter ondersteuning van onderwijs voor wereldburgerschap en solidariteit, een belangrijk onderdeel van het Belgische programma van Africalia. We ontvingen 43 projecten die werden voorgelegd aan een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van de dekoloniale kwestie.

Geselecteerde projecten

PNG - 45.5 kB

« 50 portraits, 50 histoires de transmission » de l’association Artfusion, Cécile Quenum, Nicole Letuppe et Ukeye

Dit project is een reflectie over het erfgoed, de herinnering en de identiteit van 50 Belgen die geboren zijn in een postkoloniale context, van wie de ouders en grootouders in Afrika zijn geboren en hebben gewoond, en hoe zij rituelen, liedjes, beelden en herinneringen hebben geërfd. Bij het project zijn ook 2 middelbare scholen betrokken, waar het project zal worden uitgelegd aan de leerlingen, die vervolgens 50 vragen zullen stellen waarop de 50 gefotografeerde personen zullen antwoorden. Dit zal leiden tot de creatie van een mobiele interactieve muurschildering van de 50 foto’s van deze Belgen, die elk zullen worden uitgerust met een QR-code waarmee de naam, het verhaal, het antwoord op 1 vraag en een element van het erfgoed (lied, verhaal) van elk personage kunnen vinden. De jury waardeerde vooral het innovatieve proces van dit project op het kruispunt van kunst en onderwijs


PNG - 54.4 kB

«Oku : Mettre en lumière nos lumières » du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations, Florence Akyams, Agnes Kena et les Amis du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations

Dit fototentoonstellingsproject wil de aandacht vestigen op de Afrikaanse vrouwen die vóór ons vochten en zich verzetten voor hun vrijheid en emancipatie en die vandaag licht werpen op onze strijdpaden. Dit project overtuigde de jury door zijn aanpak van overdracht, zowel intergenerationeel als intercontinentaal.


PNG - 313.8 kB

« Richesse générationnelle » de la boite de production de podcast CLNK

Dit podcast project bedoe is om weinig bekende verhalen over het leven van mensen van Afrikaans afkomst van de eerste generatie aan het licht te brengen, om verhalen te onthullen die deze bevolkingsgroep benadrukken en om een stem te geven aan onze ouderen terwijl ze geconfronteerd met de volgende generaties. De jury was overtuigd door dit project, waarvan het thema perfect aansluit bij het thema van onze oproep en dat door zijn bestaan een onschatbare bron van archieven en dus van erfgoed zal worden.


PNG - 1.7 MB

« Koko, raconte-nous ! » de l’association le Manguier en Fleurs

Dit performanceproject belicht de portretten van 12 vrouwen ouder dan 70 jaar die in Congo zijn geboren. Deze vrouwen zijn in het centrum van de artistieke creatie geplaatst en zijn de hoofd- en niet de bijrolspelers van de overdracht gemaakt worden door de innovatieve combinatie van de kunsten van Kàsàlà en multidisciplinair theater: spraak, zang, muziek, dans en scenografie. De participatieve methodologie van dit project heeft onze jury overtuigd.


PNG - 548.4 kB

« Nos errances » de la boite de production Rumbacom

Sorana Munsya volgt de indrukwekkende carrière van de filologe, etnolinguïst, symbologe en onderzoekster van de fundamentele talen en culturen van zwart Afrika, Clémentine Faïk-Nzuji. Ze zal deze role model parallel plaatsen met andere Afro-vrouwelijke personages, die elk een dialoog aangaan met de onderzoekster en zo haar verhaal in spanning brengen met de hedendaagse uitdagingen waarmee vrouwen van Afrikaanse afkomst in België geconfronteerd worden. De jury waardeerde dat dit project de notie van voorouders en erfgoed opnieuw durft te bekijken en het belangrijke werk van Clémentine Faïk-Nzuji belicht.


PNG - 295.7 kB

Les héritages culturels d’Afrique noire au service des jeunes LGBTQIA+ » de l’association CIPROC

Dit audiovisuele en poëtische project wil een einde maken aan de tegenstelling tussen "Afrikaanse culturen" en LGBTQIA+-identiteiten door jongeren uit de diaspora de kans te geven hun erfgoed te verkennen, zich (opnieuw) toe te eigenen, te transformeren en door te geven in de vorm van audiovisuele en poëtische artistieke werken. De jury waardeerde het onderwerp van dit project, jonge LGBTQIA+ Afrodescendenten, en de decoloniale benadering van het project.


Jury leden

Kopano Maroga, Viernulvier
Arshia Azmat, Graphic Designer, onderzoeker, Cultureel Coordinator, Storyteller
Junior Akwety, liedjesschrijver en acteur
Guido Convents, AFF
Marie-Reine Iyumva, MRAC
Celestina Jorge Vindes, Pépite Blues