OVERLEGWORKSHOP

PASACC-BU

Burundi

OVERLEGWORKSHOP IN VERBAND MET EEN MULTIDISCIPLINAIRE RUIMTE


Van 18 tot 19 januari 2023 werd in Bujumbura een overlegworkshop gehouden in verband met de culturele infrastructuur van de stad Bujumbura. Deze samenkomst georganiseerd door Africalia in het kader van het Europese steunproject aan de cultuursector in Burundi (PASACC-Burundi)) heeft verschillende professionals uit de Burundese cultuursector samengebracht, alsook vertegenwoordigers van de nationale publieke instellingen, in het bijzonder het Ministerie bevoegd voor Cultuur, het Ministerie van Handel met bevoegdheid over de toeristische sector, de Stad Bujumbura en technisch en financiële partners.

JPEG - 781.1 kB

Via rondetafelgesprekken, groepswerken en een plenaire vergadering, waren deze twee dagen van workshops voornamelijk gericht op 4 belangrijke thema’s:

  • De totstandkoming van een artistieke en culturele locatie: naar de uitwerking van een positie
  • De programmering van een artistieke en culturele locatie: voorstel van activiteiten van een toekomstige plaats in Bujumbura
  • De vorm van bestuur: welk administratief en financieel beheer voor een mogelijke culturele locatie?

Aan de hand van deze rondetafelgesprekken, hebben de interacties met de deelnemers toegelaten om zowel bezorgdheden ter sprake te brengen en bijdrages te verzamelen, voornamelijk in verband met de procedures en de modaliteiten voor het oprichten van de infrastructuur en het beheer, maar ook het belang van de formulering van een gedeelde visie door de betrokken partijen.

Kira Claude Guingané, Directeur van de Culturele Ruimte Gambidi (Ouagadougou, Burkina Faso), benadrukte dat « de wilskracht van het slagen van dit project rond culturele infrastructuur (80%) is veel belangrijker dan de financiële middelen (20%) ».

«Voor het bouwen van een gemeenschap, moet men beginnen met datgene wat de gemeenschap al kan en dan geleidelijk vernieuwingen invoeren. Bijvoorbeeld in Burundi, moet men beginnen bij de Burundese drum», verduidelijkte Marwane FACHANE, Algemeen Directeur van de Stichting HIBA– (Rabat, Marokko).

JPEG - 2.8 MB

Voor Dida Nibagwire, "Oprichtster van L’Espace (Kigali, Rwanda), «de moeilijkheden bij de start mogen geen obstakel zijn voor de toewijding aan zo een belangrijk project als de oprichting van een culturele infrastructuur, in de context van onze landen».

Verschillende voorbeelden van synergiën en complementariteit tussen culturele ruimtes en artistieke programmering werden ter sprake gebracht tijdens de gesprekken.
Zo gaf Alain Amrah Horutanga, bestuurder van het culturele centrum Izuba Center (Bujumbura, Burundi), aan dat verschillende groepen ruimtes vragen voor hun activiteiten, wat het centrum toelaat een rijkere en regelmatige programmering te hebben.

Freddy Sabimbona, Directeur van l’Espace Buja sans Tabou (BST) en de oprichter van het Theaterfestival van Burundi, vertelde zijn ervaring met zijn ruimte wat betreft opleidingen en creaties vertrekkende van het voorbeeld van spektakels over de geschiedenis van vier wijken in Bujumbura.

Nadenken over de oprichting van een culturele locatie betekent eveneens zich vragen stellen over haar architectuur et ontwerp. Aan de hand van het laatste rondetafelgesprek, werden bouwmodellen van culturele locaties verkend ter inspiratie voor het project rond culturele infrastructuur in de stad Bujumbura.

Dhr. Khalid Tamer, Directeur van het Theater Lavoir Moderne Parisien en stichter van Africapitales; preciseerde het belang van het ontwerp en dat de creatie van merken een doelstelling moet zijn voor de culturele actoren.

De uitvoering van het stappenplan, versterking van de toewijding van alle Burundese culturele actoren om een gezamenlijke visie te delen met zicht op de oprichting van een culturele infrastructuur, bevestiging van de beschikbaarheid van culturele actoren om de verwezenlijking van een haalbaarheidsstudie te faciliteren die de bestaande soorten statuten bevestigt, de voorgestelde werkwijzen en financieringsmethoden, alsook de organisatie van een methodologische workshop met zicht op de formulering van het project rond de oprichting van een culturele infrastructuur in Bujumbura, zijn de resoluties en aanbevelingen waarmee deze twee dagen van overleg beëindigd werden.