Debat Africalia / Unesco "Culture, where art thou?" @ EDD2016


Africalia en UNESCO (Vlaamse commissie, Commission belge francophone et germanophone en de UNESCO liaison office in Brussel) slaan de handen in elkaar voor een debat tijdens de European Development Days (#EDD16).
‘Culture, where art thou? Op zoek naar cultuur in de SDG’s. Van het UNESCO-verdrag uit 2005 over de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen naar de VN SDG-agenda 2030’
Het debat zal plaatsvinden op donderdag 16 juni, van 11u tot 12.15u in Tours en Taxi (...)

Africalia en UNESCO (Vlaamse commissie, Commission belge francophone et germanophone en de UNESCO liaison office in Brussel) slaan de handen in elkaar voor een debat tijdens de European Development Days (#EDD16).

 

‘Culture, where art thou? Op zoek naar cultuur in de SDG’s. Van het UNESCO-verdrag uit 2005 over de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen naar de VN SDG-agenda 2030’

20160616 - Brussels , Belgium - 2016 June 16th - European Development Days - Culture, where art thou ? - Caterina Occhio , Founder and CEO , SeeMe © European Union

Het debat zal plaatsvinden op donderdag 16 juni, van 11u tot 12.15u in Tours en Taxi (kamer D6), Brussel.

Het debat vestigt de aandacht op de meerwaarde van een cultureel perspectief op de SDG’s.

UNESCO België concentreert zich op waardevolle internationale instrumenten zoals het UNESCO-verdrag uit 2005 over de diversiteit van cultuuruitingen of het verdrag uit 2003 over de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. UNESCO wijst ook op de rol van cultuur in een naoorlogse context.

De ontwikkelingsprogramma’s van Africalia beogen een centrale rol voor de cultuur en hebben hun basis in deze internationale instrumenten: de UNESCO-verdragen uit 2003 en 2005 en de SDG-Agenda 2030.

 

Een panel van experten zal het debat aanstoken

Jyoti Hosagrahar (UNESCO), Mercedes Giovinazzo (Interarts Foundation), Lynnette Micheni (PAWA254), Simone Cipriani (Ethical Fashion Initiative) en Dr. Nina Obuljen Koržinek (Institute for Development and International Relations in Zagreb). Moderator : Gie Goris (MO* magazine).

 

Kernpunten van het debat

‘Welke elementen zijn nodig om ervoor te zorgen dat cultuur een rol kan spelen bij de ontwikkeling en hoe weten we dat cultuur deze rol daadwerkelijk opneemt?’

· De doelstellingen van de Conventie 2003 en 2005 van UNESCO zijn sterk verbonden met bepaalde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, kortweg SDG’s). Ze voorzien de kernhandvesten om cultuur te integreren in de nationale ontwikkelingsstrategieën.

· De conventies zijn een instrument om nieuwe contexten voor internationale commerciële relaties te bestendigen. De conventie uit 2005 voorziet een vooraanstaande rol voor lokale ontwikkeling : de versterking van lokale producten, middelen en bevoegdheden vergemakkelijkt de toegang voor deze mensen tot de markt en een evenwichtiger uitwisseling van goederen en diensten in de internationale markt.

· Het programma van de bank van experts buigt zich over manieren om capaciteit in de partnerlanden verder te ontwikkelen. Er is meer nodig dan steun bij de ontwikkeling van projecten. Daarnaast moet de capaciteit worden versterkt zodat deze hulpprojecten en -programma’s ook werkelijk iets opbrengen voor de betrokken personen.

· Het merendeel van de instrumenten op cultureel vlak kan slechts op een te klein deel van de nodige structuren rekenen (operationele programma’s, personeelsbeleid, financiering) om goed te kunnen functioneren en nuttig te zijn. Kunstenaars en hun medewerkers hebben nood aan de juiste vaardigheden om de conventies concreet uit te voeren.

· Cultuur moet het beleidsdomein overstijgen : NGO’s, het middenveld, artiesten moeten allen betrokken zijn. Iedereen is belangrijk en heeft een rol te vervullen. Alleen wanneer iedereen zijn of haar rol opneemt, kan cultuur doorwegen bij de ontwikkelingspolitiek.

· De verwezenlijkingen tijdens de twee jaren voorafgaand aan de concretisering van de SDG’s waren al een succes : zeven grote coalities werden gevormd om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen omtrent de plaats van cultuur in de SDG’s. Echter, het is niet voldoende om cultuur te integreren in een van deze doelstellingen. De culturele sector is niet voldoende georganiseerd. Lobbywerk en werving moeten onder verschillende vormen plaatsvinden en de culturele sector moet de andere sectoren leren kennen.

· Mensen die gemotiveerd zijn om de bestaande systemen in hun land te veranderen en die op de hoogte zijn van de daarmee gepaard gaande uitdagingen moeten de ruimte krijgen om zich uit te drukken, zich uit te rusten met de nodige tools en vaardigheden en om een beweging in gang te zetten op basis van moed, dialoog en inclusiviteit.

· Kunst en cultuur zijn terreinen die gender, klassen en opleidingsniveaus overschrijden. Kunst en cultuur hebben de macht om intellectuelen, politici, jongerengemeenschappen en mensen uit de middenklasse samen te brengen. De creatieve hubs in Afrika scheppen een inclusieve ruimte, toegankelijk voor iedereen, en leiden tot inclusieve gemeenschappen.

· In het Afrika ten Zuiden van de Sahara heerst een cultuur van veerkracht. Ze helpt mensen de beperkingen van hun leefomstandigheden te overstijgen. Als een kans zich aandient, leidt de schaarste deze mensen ertoe om samen te werken. Zo bouwen ze aan het sociale kapitaal op een inclusieve manier, wat hen in staat stelt samen te werken de culturele sector.

· De cultuur mag als sector niet op zichzelf blijven staan. We moeten in dialoog gaan met andere ministeries, departementen en actoren, zodat iedereen op een meer geïntegreerde en omvattende manier kan samenwerken.

Biografieën

Ms Jyoti Hosagrahar_res EDD2016Jyoti Hosagrahar

Jyoti Hosagrahar is Directeur van het departement creativiteit van de UNESCO Cultuursector. Ze heeft een PhD (1997) in Architectuur aan de Universiteit van Berkeley, California en is al meer dan 25 jaar actief in de culturele wereld, als academicus en professioneel. Sinds 2006 werkt Jyoti Hosagrahar als technisch expert aan een aantal UNESCO-initiatieven waaronder de ontwikkeling van de Aanbeveling aangaande het Historische Stedelijke Landschap, het Hangzhou Congres over cultuur en ontwikkeling in 2013 en recenter aan het Globaal Cultuurrapport voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling.

 

Simone-Cipriani-resSimone Cipriani

Simone Cipriani is oprichter en hoofd van het Ethical Fashion Initiative (opgericht in 2009), een boegbeeld van het International Trade Centre, de VN en de Wereldhandelsorganisatie. Nadat hij ervaring opdoet in de lederindustrie in Italië, Vietnam, India, China en Marokko, verhuist hij naar Ethiopië om er voor UNIDO dienstencentra op te zetten voor de lokale lederindustrie. Door zijn contacten en werk met micro-producenten zag Simone Cipriani een opportuniteit om bekwame ambachtslui in contact te brengen met de mode-industrie, die daar allebei wel bij varen. Het inspireerde hem tot de oprichting van het Ethical Fashion Initiative.

 

Mercedes-Giovinazzo_resMercedes Giovinazzo

Mercedes Giovinazzo is sinds 2005 directeur van de Interarts Foundation in Barcelona. Ze was een van de leiders tijdens de wereldwijde campagne voor de opname van cultuur in de post-2015 SDG’s (‘the future we want includes culture’www.culture2015goal.net). Ze is tevens de voormalige voorzitter van Culture Action Europe. Voor ze bij Interarts ging, was de directeur diensten van het Universal Forum of Cultures in Barcelona. Van 1995 tot 2002 werkte ze als beheerder voor de Cultural Policy and Action Division van de Europese Raad in Straatsburg, Frankrijk.

 

Lynnette Micheni_resLynnette Micheni

Lynnette Micheni werkt voor PAWA254 als Programmamanager. PAWA 254 is een non-profitorganisatie, opgericht in 2009 en Kenia’s unieke, co-creatieve hub voor kunst, cultuur en bemiddeling waar kunstenaars en activisten samenwerken aan sociale verandering en de handhaving van de mensenrechten. Eerder deed zij ervaring op in het beheer van ontwikkelingstoelagen voor de jeugd bij de Kenya Community Development Foundation. Lynette is gefascineerd door de kracht van jeugdorganisaties en de onbegrensde mogelijkheden van de innovatie en energie in opkomende jeugdorganisaties.

 

Nina-Obuljen-resNina Obuljen Koržinek

Nina Obuljen Koržinek, Ph.D. werkt als onderzoeker aan het Institute for Development en International Relations in Zagreb. Ze heeft een mastergraad en doctoraat in Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Zagreb. Voor ze bij het instituut ging, werkte ze voor de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Cultuur in Kroatië en voor UNESCO in Parijs. Ze was tevens hoofd van de Kroatische delegatie voor de onderhandelingen voorafgaand aan het UNESCO-verdrag voor de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen (2005) en Voorzitter van het Intergouvernementeel Comité van de Conventie (2010).

 

GieGoris_resGie Goris

Van 1980 tot 1990 was Gie Goris werkzaam in de sector van de ontwikkelingseducatie. In 1990 startte hij met zijn journalistieke carrière als hoofdredacteur van het Magazine Wereldwijd. Sinds 2003 is hij hoofdredacteur van het Magazine MO*, een maandelijkse uitgave waarin wereldkwesties worden behandeld en dat op 120.000 exemplaren wordt verspreid.
Gie Goris schrijft doorgaans over thema’s als interculturaliteit, religie en mondialisering. Hij is naar alle uithoeken van de wereld gereisd en heeft daar zowel schrijvers, denkers als politici en landbouwers geïnterviewd, waaronder Tariq Ali, Nasr Hamid Abu Zayd, Arundhati Roy, Toni Morrison, Ellen Johnson-Sirleaf en Amartya Sen.

https://www.eudevdays.eu/sessions/culture-where-art-thou