OPROEP TOT VOORSTELLEN IN BELGIË 2020

De laureaten van de derde oproep tot voorstellen wordt onthuld

België

De laureaten van de oproep tot voorstellen in België 2020 wordt onthuld


Er zijn veel aanvragen ingediend voor de oproep tot voorstellen 2020. De jury van experts had moeite om een keuze te maken tussen alle uitstekende voorstellen die werden ontvangen. Ze moesten echter 6 projecten selecteren om de derde subsidie te ontvangen die Africalia aanbood voor de co-creatie van tools voor Solidaire Wereldburgerschapseducatie in België.

Ontdek de winnaars zonder verder uitstel!

Kuchukua Hatua : The de-objectification of black femininity through the power of the erotic

PNG - 18.3 kB

Kuchukua Hatua is a non-profit organization with the aspiration to promote the culture of Africa and it’s diaspora & use it as a tool to spread awareness.

Kuchukua Hatua brengt 7 artiesten samen om kunstwerken te maken dat gebaseerd worden op de speech “The Erotic”, van Aurdrey Lorde. Deze kunstwerken zullen ze vervolgens ten toonstellen op een kunstexpositie. Deze tentoonstelling zal ook fungeren als een educatieve ruimte waar verschillende workshops gegeven worden. Op de vernissage zal er een panelgesprek georganiseerd worden omtrent de objectivering van zwarte vrouwelijkheid. Aan de hand van dit gesprek geven ze context aan de expositie en onderstrepen wij de noodzaak voor het aankaarten van deze problematiek. De opeenvolgende dagen zullen er workshops georganiseerd worden binnen dezelfde thema’s.

In onze hedendaagse maatschappij wordt de zwarte vrouw nog steeds geobjectiveerd en gehypersexualiseerd. Deze objectivering zorgt niet enkel voor stereotypering maar zorgt er ook voor dat zwarte vrouwen kwetsbaarder zijn voor seksueel misbruik. Aan de hand van kunst kaart Kuchukua Hatua het onderliggende mechanisme die zich manifesteren in deze objectivering aan. Daarbovenop wil de organisatie met deze expositie zwarte vrouwelijkheid eren en representatief en inclusief afbeelden. Deze expositie maakt plaats, tijd en ruimte voor het omarmen van zwarte vrouwelijkheid in al haar complexiteiten en dimensies.

Mandji - Écoute la diversité !

JPEG - 6.4 kB


MANDJI is een Belgische non-profit organisatie die al 10 jaar lang muzikale artiesten in Afrika begeleidt en ondersteunt door middel van verschillende activiteiten zoals masterclasses of workshops. Ze organiseert ook culturele evenementen in België om het publiek en de professionals uit de culturele sector kennis te laten maken met nieuwe muzikale projecten en nieuwe talenten met een link naar Afrika.

"Ecoute la diversité" heeft tot doel het bewustzijn te bevorderen van de culturele mix en de prioriteiten die de meeste mensen hebben met betrekking tot mensen van het Afrikaanse continent. Zangeres Shama BONGO - uit Congo Brazzaville - en DJ en audiocomponist Rokia BAMBA - uit Mali - komen hiervoor samen om een bank van geluidshulpmiddelen te creëren die door het publiek via een oortelefoon kan worden beluisterd. De workshops rond deze activiteit worden verzorgd door animatoren en stellen het publiek in staat zichzelf te bevragen. Het is door te luisteren naar deze geluidshulpmiddelen, door de groep op te roepen wat ze erin hebben gewekt en door zonder oordeel de gegeven feedback te analyseren, dat de deelnemers worden betrokken bij een proces van reflectie en sociale transformatie.

Het algemene thema van het voorstel is een reflectie over tolerantie, wederzijds respect en de wereld van morgen. Voor de projectleiders is het door de tijd te nemen om de balans op te maken van wat we vinden in wat men ’zijn Rugzak van het Leven’ noemt, door de tijd te nemen om de emoties die deze liedjes, teksten en geluidseffecten met zich meebrengen in vraag te stellen, dat ieder zijn eigen introspectie zal kunnen maken. De workshops zijn gericht op volwassenen die werken in teams van mensen met verschillende culturele achtergronden en mensen die werken met/voor een gemengd publiek.

Source Plurielle - Bienvenue chez nous : Un spectacle et des ateliers pratiques et réflexifs sur les connexions passé-présent entre l’Europe et l’Afrique

PNG - 11.8 kB

Source Plurielle is een artistiek platform dat educatieve en culturele ondersteuning biedt met het oog op persoonlijke ontwikkeling, vooral voor kinderen en jongeren. Het multidisciplinaire team bestaat uit kunstenaars, artistieke animatoren, pedagogen en werkt voornamelijk via artistieke activiteiten: podiumkunsten, beeldende kunst of audiovisueel.

Het project " Bienvenue chez nous : Un spectacle et des ateliers pratiques et réflexifs sur les connexions passé-présent entre l’Europe et l’Afrique" is een pakket dat wordt voorgesteld:

  • De voorstelling " Bienvenue chez nous " door en via Apollinaire Djouomou, op het kruispunt van vertelling en theater, die het portret van een man met een complexe identiteit ontvouwt.
  • Een dagje naar het AfricaMuseum om de sleutels tot het begrijpen van de koloniale en postkoloniale geschiedenis te leren kennen.
  • Een inleidende workshop over Afrikaanse oraliteit en literatuur om na te denken over de vraag naar de overdracht van verhalen en geschiedenis.
  • Een verbale steekspelworkshop in de klas: om te debatteren over de eerder besproken vragen over de onderlinge afhankelijkheid tussen Afrika en Europa.

Het algemene thema van het project omvat de historische banden tussen Europa en Afrika, het verleden en het heden, en de constructie van meervoudige identiteiten. Het is vooral gericht op jongeren tussen 14 en 18 jaar en heeft tot doel jongeren te wekken en op te leiden tot een wereldwijde onderlinge afhankelijkheid en meer in het bijzonder tot de onderlinge afhankelijkheid tussen Europa en Afrika, hen te helpen deze complexe mechanismen (cultureel, economisch en historisch) beter te ontcijferen en hen aan te moedigen als verantwoordelijke burgers te handelen, zodat zij kunnen bijdragen aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld.

Mòsso : Sika

PNG - 4.8 kB


Mòsso is een organisatie zonder winstoogmerk die in 2014 is opgericht met als doel het onderzoek naar en de reflectie op de hedendaagse creatie uit Afrikaanse, Caribische, Pacifische en Latijns-Amerikaanse landen, alsmede de ontwikkeling van internationale artistieke samenwerking tussen Europa en deze landen op een duurzame manier. Het doel van deze organisatie is het geven van zichtbaarheid en ondersteuning aan opkomende kunstenaars die in België wonen, het bevorderen van actuele culturele innovaties en het uitvoeren van artistieke projecten over actuele milieu- en maatschappelijke uitdagingen.

Het "Sika"-project, dat "goud" betekent in de talen van de Akan, brengt naast de vzw de grafisch ontwerper, mede-oprichter van het atelier La Villa Hermosa en docent aan de ERG, Pierre-Philippe Ayoh Kré Duchâtelet, samen om een papieren editie te ontwerpen van vier nummers van een tijdschrift met foto’s, teksten van sociologen, antropologen, filosofen en interventies van kunstenaars die de politieke, culturele en economische overheersing van de westerse landen over de landen van het mondiale Zuiden zullen behandelen. Elk nummer wordt bedacht met een ander redactieteam, bestaande uit 3 beeld- en geluidskunstenaars, curatoren en schrijvers die in België en/of op het continent wonen. Elke publicatie zal vergezeld gaan van een openbare interventie in België die live zal worden uitgezonden op de sociale netwerken van Mòsso en podcasts die geluidswerken en interviews van de kunstenaars die aan het project deelnemen zullen verzamelen.
Dit is een curatoriale ruimte die gericht is op 18-35 jarigen en die een reflectie mogelijk maakt over de Noord-Zuid relaties van dominantie in een globaal, ethisch en ecologisch perspectief, met hedendaagse plastische en geluidscreaties van de Afrikaanse diaspora, Afrodescendant.es kunstenaars en kunstenaars die op het Afrikaanse continent wonen. Het project werpt ook de vraag op naar meer ecologische en ethische praktijken. Sika moedigt het wereldburgerschap aan door een project voor te stellen dat de capaciteit heeft om artistieke inhoud te creëren ondanks de afstand, de gesloten grenzen en de opeenvolgende opsluitingen die in 2021 nog steeds zullen bestaan.

MDF The Label : Sisterhood

JPEG - 11.2 kB

De organisatie slaat een brug tussen de actoren van de Afro-Caribische dansbewegingen in Europa, Afrika en het Caribisch gebied. Het doel: de toegang tot de bron vergemakkelijken om onze culturele en technische kennis te verbeteren en deze dansen en culturen beter te promoten om de toe-eigening van deze dansen en de verarming van de culturen te voorkomen. MDF De Studio promoot cultuur in een intercultureel, intersectioneel en dekoloniaal perspectief, door middel van cursussen, workshops, conferenties, culturele reizen, voorstellingen en trainingen.

Sinds juni 2020 brengt MDF twee keer per maand Afro-Amerikaanse vrouwen samen om Afro-Caribische dansen te oefenen. Naar aanleiding van deze ervaring wil de organisatie een collectief creëren dat "Sisterhood" heet en dat vrouwelijke liefhebbers van Afro-Caribische dansen samenbrengt om een show te creëren over het Afrikaanse danspatrimonium, waarin Afrikaanse en Caribische dansen uit hun verschillende erfenissen worden gecombineerd. Dit proces zal resulteren in het creëren van een ruimte waar deze vrouwen gezamenlijk hun ervaringen in twijfel trekken, hun kennis delen en verrijken. Het zal worden onderbroken door de organisatie van workshops onder leiding van gerenommeerde dansers uit Afrika en het Caribisch gebied. Het collectief, de dansers en de choreografen van de vereniging zullen tijdens de creatie residenties werken met percussiemuzikanten maar ook met een componist.
De verspreiding van dit stuk op beroemde Belgische podia zal het mogelijk maken om de plaats van Afrodescendant vrouwen in onze maatschappij en meer algemeen de plaats van hun cultureel erfgoed te versterken door middel van dans. Het zal het ook mogelijk maken om de rijkdom en complexiteit van deze dansen en muziek te tonen, een product van de wereldkoloniale geschiedenis en de impact van de hedendaagse praktijken op hen. MDF The Studio wil zo de strijd aanbinden met de stereotiepe beelden van Afrika en het Caribisch gebied bij het grote publiek.

De Verhalenwerf Interculturele : LUISTER naar mijn STEM

PNG - 9.4 kB

De Verhalenwerf interculturele vzw is een vrijwilligersorganisatie die met een professionele houding, een creatieve aanpak en een informeel netwerk bruggen bouwt tussen mensen, gemeenschappen en culturen. Haar vertellers en hun verhalen komen uit zoveel mogelijk verschillende culturen en moedertalen wereldwijd. Volgens de organisatie, verhalen zijn werelderfgoed, basisvoedsel en het geheugen van de mensheid.

“LUISTER naar mijn STEM / ECOUTE ma VOIX” wil een stem geven aan Afrikaans-Belgische vertellers en beeldend kunstenaars om de positieve en samenlevingsverrijkende kracht van interculturele uitwisseling te benadrukken, aan de hand van concrete en goedgekozen historische en hedendaagse praktijkvoorbeelden. De Verhalenwerf interculturele doet dit in een vertelvoorstelling voor alle leeftijden en met wereldburgerschapworkshops voor kinderen en jongeren, de wereldburgers van de toekomst. Deze voorstelling en workshops worden gespeeld en begeleid door duo’s van een nieuwe en een oude Belg, die met woord en beeld kritisch kijken naar de historische verantwoordelijkheid van België t.o.v. Centraal-Afrika en het noodzakelijke dekoloniseringsproces, aan de hand van verhalen, getuigenissen, brieven, gedichten, zegswijzen, schilderijen, foto‘s, cartoons, kortfilms en interactieve oefeningen en opdrachten.
Het hoofdthema van “LUISTER naar mijn STEM / ECOUTE ma VOIX” is interculturele uitwisseling vroeger, nu en in de toekomst als een positief verhaal en een verrijking voor de samenleving. Ontmoeting, uitwisseling, wederzijds begrip en respect zijn kernwoorden om zo concreet mogelijk, aan de hand van goede praktijkvoorbeelden en interactieve opdrachten, samen te werken aan een hedendaags en nieuw normaal wereldburgerschap. Het project bestaat uit een voorbereidings- en studieluik, het hoofdluik met de vertelvoorstelling en de workshops voor lagere en secundaire scholen en een afsluitende studiedag.