Specifieke projecten


Naast de activiteiten die onder het meerjarenprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vallen, leidt Africalia nog een aantal andere projecten en initiatieven. In deze categorie vinden we projecten gesteund door de EU (voorheen bestonden er drie projecten, namelijk Cinetoile, Je danse donc je suis en NZORAMA) en projecten in samenwerking met verschillende partners in België, Europa en Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Wat kan jij doen?