Oproep tot voorstellen : cocreatie van tools voor SWBE

Winnaars 2019

Winnaars van de oproep tot voorstellen 2019


In het kader van Wereldburgerschapseducatie heeft Africalia een oproep tot voorstellen gelanceerd.
De artistieke voorstellen (film, boek, tentoonstelling, performance, enz.) moesten op een innovatieve manier een thema rond wereldburgerschap en wereldburgerschapseducatie behandelen en bijzondere aandacht besteden aan een dynamiek van culturele hybriditeit.
Sleutelwoorden : co-creatie, Solidair Wereldburgerschap, culturele diversiteit, sociale inclusie, hedendaagse creaties, …
In totaal werden 31 projectvoorstellen ingediend en 6 werden geselecteerd door een onafhankelijke jury.

PNG - 2.8 Mo

1. Out of Focus : FULU ACT

Het project FULU ACT reflecteert over onze consumptiemaatschappij en de directe gevolgen daarvan : de overdaad aan afval in zowel de noordelijke als de zuidelijke landen. FULU ACT is een multidisciplinair artistiek project (fotografie & performances), dat de nadruk legt op een Congolese artistieke productie in die wijken die rechtstreeks betrokken zijn bij deze ecologische problematiek.

De vzw Out of Focus, in samenwerking met de vereniging Eza Possible, die deze kunstenaars vertegenwoordigt, wil met een fototentoonstelling, gekoppeld aan een reeks performances in de stedelijke ruimte, deze Congolese productie naar België brengen.

Door de aandacht te vestigen op de "Congolese paradox" (een land dat een belangrijke grondstoffenproducent en een belangrijke invoerder van consumptiegoederen is) willen ze de Belgische en Europese consumenten/burgers sensibiliseren en hen herinneren aan het mondiale aspect van deze ecologische crisis. Het project onderstreept de onderlinge afhankelijkheid van ecologische en economische problemen. Daarnaast maakt dit project het mogelijk om het werk van Kinshasakunstenaars in de kijker te zetten en, een link te leggen tussen jonge Congolese en Belgische kunstenaars.

Initiatiefnemer : Out of Focus & Eza Possible

PNG - 18.5 ko

2. Black Speaks Back : Palimpsest

Een palimpsest is een hergebruikt stuk perkamenten handschrift. De bovenste laag van werd afgeschraapt zodat het perkament opnieuw beschreven kon worden vermits geen waarde meer werd gehecht aan de oorspronkelijke tekst. ”it preserves the distinctness of individual texts, while exposing the contamination of one by the other.” Françoise Verges.
Hoe beter kan men het belang van een intergenerationele kennisoverdracht binnen de Afrikaanse diaspora beschrijven ? De vele beelden, gevoelens, liederen, saga’s zijn bouwstenen, methodes en een bron van kennis om met zijn allen een toekomst te bouwen en gehoord te worden. Laten we deze onder elkaar uitwisselen, delen ! “Palimpsest” verzamelt verhalen van ouderlingen in de gemeenschap en brengt ze in een toegankelijk format (video) naar de jongere generatie, met de bedoeling om intergenerationele uitwisseling te bevorderen.

Initiatiefnemer : Black Speaks Back

PNG - 1.2 Mo

3. Amaj Productions : Anane

Anane is een tweedelige project met als output een documentaire en een theater/dans voorstelling. Het eerste deel van ‘Anane’ is een documentaire waarin Adams Mensah Joffrey Anana volgt in zijn reis naar zijn moeder in Ghana om haar vragen te stellen. Adams heeft in 2016 een vergelijkbare reis en documentaire gemaakt over zijn zieke moeder, ‘Me A Belgian, My Mother A Ghanaian’. In het tweede deel van het project zal Joffrey zijn bevindingen/ervaringen van zijn bezoek verwerken tot een theater/danssolo.

Via een persoonlijk verhaal willen Adams en Joffrey het publiek meer inzicht geven in wat migratie en het opgroeien in een pleeggezin van een andere cultuur met een persoon doet. Een verhaal dat niet alleen lokaal bestemd is maar herkenbaar is in verschillende contexten.

Initiatiefnemer : Amaj Productions

PNG - 1.6 Mo

4. Publieke Acties vzw : Being Imposed Upon

Het project Being Imposed Upon draagt in zich een uitzonderlijke literaire benadering. Publieke Acties crowdsourct reflecties over vrouw zijn én zwart zijn bij de mensen die echt recht van spreken hebben : zwarte vrouwen. Deze worden gebundeld tot een geheel van getuigenissen, journalistieke benaderingen, literaire non-fictie en poëzie over het onderwerp. Dat allemaal in onze twee landstalen onder de begeleiding van twee redactrices met een opmerkelijke staat van dienst : Gia Abrassart (Café Congo) en Heleen Debeuckelaere (BRUZZ, ZWART, De Standaard).
Being Imposed Upon verwijst naar de externe druk die op een persoon of een lichaam kan worden geplaatst. Maar daarnaast kan het ook verwijzen naar de strikte grenzen die we trekken tussen vormen van kennisproductie en vormen van communicatie. In dit project zullen die grenzen overschreden worden en zal meer verbinding worden gecreëerd tussen de verschillende genres. De persoonlijke getuigenissen zullen in verbinding staan met academisch onderzoek, net zoals journalistieke benaderingen. Literaire fictie zal elementen van reportage bevatten, poezie en journalistiek zullen hand in hand gaan. Dit werk refereert qua inhoud aan het concept van intersectionaliteit, maar zal dus in vorm dit concept ook uitdragen.

Initiatiefnemer : Publieke Acties vzw

PNG - 110.4 ko

5. Transe en Danse : Who We Are

Een danstheatervoorstelling, poppen en meertalige zang over het thema migratie, in een volledig papieren setting, met pop-ups, schaduwtheater en objecttheater. De personages, geïnspireerd door echte mensen, worden belichaamd door poppen van verschillende afmetingen, metaforen van onpersoonlijke ontvangstpolitiek of het belang dat de "ander" neemt wanneer je de deur opent en hem leert kennen. De personages zijn voornamelijk gemaakt van papier en worden evenzeer uitgedrukt in gebaren als in woorden en zang. Het wordt een show over maatschappelijk engagement, de waardigheid van migranten, hun ongelooflijke verhalen en de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden, in hun land van herkomst, onderweg en in België.

Initiatiefnemer : Transe en Danse

JPEG - 20.3 ko

6. WARP : Flowering Ethiopia

Flowering Ethiopia is een artistiek project dat deel uitmaakt van de parcourstentoonstelling Coup de Ville 2020 in Sint-Niklaas. Kunstenaar Ermias Kifleyesus creëert nieuwe werken (tekeningen, schilderijen, collages, video) en inspireert zich daarvoor op de bloementeelt in Ethiopië.
Vertrekkend vanuit een veldonderzoek onderzoekt de kunstenaar deze succesvolle, niet-traditionele exportactiviteit vanuit een sociaal, ecologisch en economisch perspectief. Focus ligt op participatieve creaties, in samenwerking met bezoekers en publiek.

Initiatiefnemer : WARP