Stand “Innovatieve Partnerschappen voor Cultuur en Duurzame Ontwikkeling” @ EDD16


Africalia werkt samen met zes andere organisaties aan een stand in het EDD-dorp rond het onderwerp "Innovatieve Partnerschappen voor Cultuur en Duurzame Ontwikkeling".
De zeven partnerorganisaties – Culture et Développement, Africalia, Culture 21, BOZAR, Ecdpm, Interarts en More Europe – zijn actief in de promotie van de rol van cultuur bij duurzame ontwikkeling en zullen hun meest succesvolle projecten met animatie voorstellen aan het EDD-publiek. Het accent ligt op innovatieve (...)

Africalia werkt samen met zes andere organisaties aan een stand in het EDD-dorp rond het onderwerp "Innovatieve Partnerschappen voor Cultuur en Duurzame Ontwikkeling".

De zeven partnerorganisaties – Culture et Développement, Africalia, Culture 21, BOZAR, Ecdpm, Interarts en More Europe – zijn actief in de promotie van de rol van cultuur bij duurzame ontwikkeling en zullen hun meest succesvolle projecten met animatie voorstellen aan het EDD-publiek. Het accent ligt op innovatieve partnerschappen, waaronder multi-actoren partnerschappen en beleid op verschillende niveaus en op de synergie tussen cultuur en de 2030 Agenda van de SDG’s. Ze benadrukken hoe culturele ontwikkeling op efficiënte wijze verbonden is met verschillende andere beleidsdomeinen zoals burgerparticipatie, onderwijs, inclusie en stedelijke en duurzame economische ontwikkeling in verschillende geografische gebieden.

https://www.eudevdays.eu/sessions/innovative-partnerships-culture-and-sustainable-development