WIELS

Oproep : kunstenaars-in-residentie 2020

Belgique - Panafricain

Oproep : kunstenaars-in-residentie 2020, WIELS, Brussel


In het kader van het partnerschap tussen WIELS en Africalia, staat de oproep tot aanvragen voor een residentie in de visuele kunst van maximaal 3 maanden in 2020 nu open bij WIELS te Brussel.

Duur van de residentie : 3 maanden (vanaf januari 2020)
Betreffende landen : Burkina Faso, DR Congo, Kenia, Oeganda, Rwanda, Senegal en Zimbabwe
Deadline sollicitatie : 1/09/2019
Contact : residency@wiels.org.

Kunstenaars afkomstig uit Afrikaanse landen (Burkina Faso, DR Congo, Kenia, Oeganda, Rwanda, Senegal en Zimbabwe) kunnen hun kandidatuur via WIELS insturen. De residentieperiode is beperkt tot 3 maanden.

AANVRAAGPROCEDURE

Gelieve de aanvraag uitsluitend per e-mail in te dienen vóór 1 september 2019 via residency@wiels.org.

DEEL 1 : ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Het dossier moet de volgende documenten bevatten, in de voorgeschreven volgorde :

A. AANVRAAGFORMULIER : download, print en vul het daartoe bestemde aanvraagformulier in. (Download formulier).
B. CURRICULUM VITAE : met inbegrip van uw opleidings- en tentoonstellingshistoriek.
C. WERKBESCHRIJVING : beschrijf uw werk in maximaal 250 woorden.
D. INTENTIEVERKLARING : beschrijf uw projecten en verwachtingen van de residentie in maximaal 250 woorden.
E. REFERENTIES : geef de naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van drie personen die een professionele positie kunnen innemen tegenover uw recente werk en artistieke ontwikkeling.
F. AFBEELDINGENLIJST : de afbeeldingenlijst moet genummerd zijn volgens dezelfde volgorde als de digitale afbeeldingen (zie DEEL 2). Vermeld de titel, datum, materialen, afmetingen en een korte beschrijving van het werk (maximaal 50 woorden per afbeelding of video)

DEEL 2 : VISUELE DOCUMENTATIE

We aanvaarden enkel digitale afbeeldingen of videobestanden. Digitale bestanden moeten per e-mail verzonden worden of gedeeld worden op file hosting services of video-sharing websites.

MAXIMUM 10 AFBEELDINGEN : Elk werk moet geïdentificeerd zijn met uw familienaam_voornaam en zijn nummer. Bijvoorbeeld : Smith_John01.
Digitaal formaat : jpg of PDF
Maximale grootte : A4 of 1000 px
Beeldresolutie : 72 dpi

VOOR VIDEO’S : Beeldmateriaal van ’bewegend’ werk (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) moet vermeld en toegankelijk gemaakt worden bij de AFBEELDINGENLIJST via een downloadlink dat tenminste tot het einde van het jaar 2017 online blijft, ofwel op video-sharing websites (zoals Youtube of Vimeo) of op file hosting services (zoals Dropbox of WeTransfer).

Voor meer informatie, contacteer : residency@wiels.org->mailto:residency@wiels.org]