Het programma culturele administratie in Rwanda

Afsluitend forum

Rwanda

Jezelf beter uitrusten en structureren om jezelf beter te verdedigen


De opleidingprogramma cultuurbeheer in Rwanda. Rwandese culturele actoren engageren zich

Op 15 en 16 oktober 2021 namen Rwandese culturele actoren deel aan een symposium over de ontwikkeling van de culturele en creatieve sector. Dit symposium was een vervolg op een vormingover de ontwikkeling en het beheer van culturele projecten die door Africalia werd opgezet in het kader van het programma in Rwanda. Het symposium werd bijgewoond door deskundigen uit Benin, Burkina Faso, Tanzania, Tunesië,Zimbabwe, alsook uit Rwanda.

JPEG - 190.5 ko
Crédits : Christian Mutesa

De deelnemers kregen informatie over het verband tussen cultuur en duurzame ontwikkeling met specifieke ervaringen uit de Rwandese context. Ook de initiatieven van de Rwandese regering op het vlak van culturele ontwikkeling werden voorgesteld en besproken. Dankzij de aanwezigheid van de programmaverantwoordelijke van de nationale commissie van UNESCO in Rwanda, de heer Jerome Kajuga , kregen de deelnemers een beter inzicht in het UNESCO-verdrag inzake diversiteit van 2005 en de initiatieven van Rwanda die hierop betrekking hebben. De laatste twee verslagen uit Rwanda over deze kwestie, werden besproken in een levendige discussie tussen de culturele actoren en de presentator. De interventies werde, des te levendiger door de tussenkomst van de directeur-generaal van de Rwandese Academie voor Cultureel Erfgoed (Rwanda Cultural Heritage Academy), de nieuwe instelling van het ministerie die zich bezighoudt met het erfgoed en de cultuursector. Robert Masozera, die aan het hoofd van de instelling staat, heeft de opdrachten en acties van de academie toegelicht. De instelling is weliswaar nieuw, maar heeft de nodige inspanningen geleverd om culturele actoren te verenigen, zodat ze rechtstreeks met de overkoepelende organisaties in contact kan komen. In de eerste plaats wilt ze de deelnemers uitnodigen om zich aan te sluiten bij de bedrijfsfederaties. Hij hield een pleidooi in het Kinyarwanda over het belang van de samenwerking en versterking van de kunstenaarsfederaties . Het symposium werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de federaties voor podiumkunsten en de voorzitter van de Raad voor de Kunst van Rwanda (Rwanda Arts Council).

JPEG - 110.5 ko
Crédits : Christian Mutesa

Het symposium was ook de ideale gelegenheid voor de voorzitter van de Vereniging voor het Beheer van Auteursrechten (Société de gestion des droits des auteurs), de heer Jean de Dieu Turnimana, en zijn collega van de Rwanda Development Board, Yvette Tumukunde , om de kwestie van de auteursrechten aan de orde te stellen, waarbij de aandacht vooral uitging naar de naleving en bescherming van de auteursrechten in Rwanda. Talrijke culturele actoren betreurden het gebrek aan communicatie over deze kwestie in Rwanda en vroegen veel meer communicatie en acties vanuit de vereniging, zodat kunstenaars ook effectief van hun auteursrechten zouden kunnen genieten

Maar hoe kan je je brood verdienen in deze sector in Rwanda ? Twee kunstenaars presenteerden hun aanpak en bedrijfsmodel. Moise Turahirwa, een jonge stylist en oprichter van Moshions, aarzelde niet om zijn ervaring te delen met de deelnemers. Voor hem blijft de sleutel tot succes hard werk, een goede opleiding en vooral het Rwandese culturele erfgoed. Er zij op gewezen dat Moshions reeds 5 jaar bestaat en dat het merk ondertussen de President van de Republiek, de First Lady en de Secretaris-Generaal van de OIF mag rekenen onder zijn cliënteel. Hij verklaart dat succes ontstaat door goed werk te leveren en voortdurend bij te leren. Michael Sengazi, komiek en winnaar van de RFI-prijs voor humor, deelde samen met zijn manager Jérôme Ndamaga hun bedrijfsmodel met de deelnemers, met bijzondere aandacht voor hun mislukkingen. Deze mislukkingen vormden namelijk de basis voor talrijke andere successen

Het symposium werd afgesloten met een belangrijke resolutie om platforms op te zetten voor periodieke ontmoetingen tussen culturele actoren en overheden.

Verhaal van Espéra Donouvossi, programma medewerker van cultureel bestuur op initiatief van Africalia in Rwanda.