Africalia recruteert !

Recruteert !

Africalia is op zoek naar 3 personen om haar team te versterken : een Algemeen directeur, een Communicatie en Fundraising manager et een Programma-Assistent


Algemeen directeur

Africalia is een vzw die op initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is opgericht en gelooft dat kunst en cultuur cruciaal zijn voor menselijke en duurzame ontwikkeling. De non-profitorganisatie werkt samen met middenveldorganisaties in de culturele en artistieke sector die actief zijn in Afrika. Vandaag de dag ondersteunt Africalia een 15-tal culturele organisaties en netwerken in zeven Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en in België. In het kader van deze missie werkt zij samen met tal van Afrikaanse, Belgische en internationale verenigingen, netwerken en overkoepelende organisaties.

Om zich voor hun doel in te kunnen blijven zetten heeft Africalia de hulp van proselect ingeroepen voor de zoektocht naar een :

Algemeen directeur (M/V/X)

Uw taak :
Veelzijdig, leidinggevend en strategisch !

Als algemeen directeur van Africalia, de enige institutionele speler die door de DGD in zijn sector wordt erkend, bent u verantwoordelijk voor de voortzetting van de activiteiten en de continuïteit van de structuur.

In dit verband voert de volgende taken uit :

 • U bent verantwoordelijk voor de strategische oriëntatie van Africalia en als zodanig voor de uitvoering en validatie van het Meerjarenprogramma (gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken) voor de periode 2022-2026. Dit programma presenteert en detailleert een substantieel deel van de langetermijnvisie en -oriëntatie, de voortgang van de lopende projecten en de te vernieuwen of te starten projecten ;
 • U verdedigt Africalia’s visie, missie en strategie door Africalia’s reflectie met betrekking tot het belang van de dekolonisatie in de culturele sector in Afrika en België verder te ontwikkelen. Dit doet u door middel van een innovatieve (methodologieën, instrumenten, partnerschappen, enz.), proactieve (strategisch toezicht, anticiperen op toekomstige kansen, voorstellen maken, enz.), participatieve en weloverwogen aanpak ;
 • U bent verantwoordelijk voor de operationele, organisatorische, technische (uitwerking van technische en financiële voorstellen) en menselijke leiding van een team van zeven personen waarbij samenwerking voorop staat ;
 • U volgt de regels van de donoren (DGD, EU, AFD, Enabel, enz.), u onderhoudt en versterkt deze relaties en ontwikkelt nieuwe banden met andere partners. Zowel in België als internationaal, met het oog op groei en diversificatie (van activiteiten, interventiegebieden en middelen, in het bijzonder materiële en financiële middelen) ;
 • U bent verantwoordelijk voor het beheer op bestuurlijk en financieel vlak (beheer van de geëxternaliseerde boekhouding, administratie en financiën) en staat daarmee garant voor het budget van de vzw dat u samen met de financiële coördinator opstelt en bewaakt, met inbegrip van de haalbaarheids- en risicoanalyses.
 • U vertegenwoordigt Africalia, haar missie, waarden en ethische principes om het creatieve en innovatieve imago van de vzw te promoten, dit doet u zowel in het buitenland als in België en zowel voor partners als op grote culturele evenementen ;
 • U bent de eerstaangewezen gesprekspartner van de interne besluitvormingsorganen waarmee u nauwe banden onderhoudt.

Uw profiel :
Betrokken, deskundig en gepassioneerd !

U ben in het bezit van een universitair diploma in ontwikkelingssamenwerking, cultureel management, Afrikaanse culturen en beschavingen ..., met zeven jaar ervaring in de sector ontwikkelingssamenwerking, of beschikt over een gelijkwaardige ervaring van minstens tien jaar in deze zelfde sector.

Daarnaast heeft u vijf jaar ervaring in human resources management of het management van een vereniging of instelling.

U beschikt over een zeer goede kennis en expertise van de culturele, artistieke en creatieve sector in Afrika en kunt verbanden leggen met de artistieke en culturele dynamiek binnen de Afrikaanse diaspora in België.

U spreekt vloeiend Frans of Nederlands en heeft ten minste een goede beheersing van de tweede landstaal en bent daarnaast perfect tweetalig in het Engels.

U bent een persoon met overtuiging, die zich weet aan te passen aan verschillende culturen, blijk geeft van een creatieve geest, leiderschap, strikt is, initiatief neemt, en over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt, met name met betrekking tot uw team.

U hecht aan de waarden en de ethiek die door Africalia worden verdedigd. Africalia ziet de toegenomen diversiteit van onze bevolking als een positieve factor en wil dat haar personeelsbeleid deze houding weerspiegelt.

U bent flexibel, zowel wat betreft uw werktijden als wat betreft werkverplaatsingen, voor deze functie zult u namelijk naar het buitenland moeten reizen.

Ons aanbod :

 • Een voor werkcontract voor onbepaalde tijd
 • Een salarispakket bestaande uit een eindejaarspremie en maaltijdcheques
Kijk voor meer informatie op : www.africalia.be.

Hebt u belangstelling ? Stuur ons uw sollicitatie via de knop “Solliciteren”tot en met 28 februri 2021 : https://proselect.be/fr/postuler/3187/directeur-general-bruxelles.html .

Uw sollicitatie wordt spoedig en vertrouwelijk behandeld.

Communicatie en fundraising manager

Africalia vzw zoekt een Communicatie en fundraising manager met als belangrijkste opdracht de ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie van de organisatie.

Over Africalia :

Africalia is een vzw die sinds 2001 focust op culturele samenwerking en uitwisseling met Afrika en de Afrikaanse diaspora. De visie van Africalia vertaalt zich, met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD), in resultaatsgerichte programma’s in samenwerking met een twintigtal culturele operatoren in zeven Afrikaanse landen (Burkina Faso, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Kenya, Senegal, Zimbabwe en Zuid–Afrika) en België. Complementair aan de acties op het terrein, is Africalia tevens een uitgesproken pleitbezorger, zowel in België als internationaal, van de determinerende rol die cultuur en creativiteit spelen in alle dimensies van internationale samenwerking en Noord-Zuid solidariteit.

Centrale verantwoordelijkheden  :

 • Bijdragen aan het definiëren en opzetten van een fundraising strategie
 • Ontwikkeling van aangepaste fundraising tools (online en offline)
 • Coördinatie van communicatie activiteiten die de zichtbaarheid van de vzw bevorderen
 • Het beheren en leveren van input teneinde de website van de vereniging verder te verbeteren
 • Het beheer en voeden van de sociale media netwerken
 • De verspreiding van audiovisuele producties en de gedrukte edities verzorgen
 • Onderhouden en optimaliseren van interne databases (CRM : mailinglijst, partners, instellingen, donoren, journalisten)
 • Monitoring en tussentijdse rapportage van de activiteiten en behaalde resultaten

Gewenst profiel :

 • Hoger diploma in communicatie, marketing of humane wetenschappen
 • Ervaring strekt tot aanbeveling
 • Goede kennis en ervaring met sociale media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn,...)
 • Uitstekende kennis van CMS
 • Kennis van grafische software / Adobe
 • Drietaligheid : Nederlands, Frans, Engels
 • Zeer goede redactionele vaardigheden
 • Voeling met de culturele sector en met ontwikkelingssamenwerking
 • Zelfstarter, zin voor initiatief, kan onafhankelijk werken als onderdeel van een team

Voorwaarden :

 • Contract van onbepaalde duur
 • Halftijds
 • Startdatum : 1 maart 2021
Solliciteren : Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk tegen 31 januari 2021 naar africalia@africalia.be “Communicatie en fundraising manager” in het onderwerp van de e-mail.

De interviews vinden plaats in de eerste week van februari. Alleen voorgeselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd.

De vacature downloaden

Programma-Assistent

Africalia vzw zoekt een programma-assistent.

Over Africalia :

Africalia is een vzw opgericht op initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en beschouwt kunst en cultuur als cruciale componenten voor duurzame menselijke ontwikkeling. Africalia werkt samen met culturele operatoren van het maatschappelijke middenveld die actief zijn in talrijke domeinen, van de audiovisuele sector over literatuur en podiumkunsten tot beeldende kunsten. Africalia ondersteunt op dit ogenblik 25 organisaties en netwerken in 7 landen van Sub-Saharaans Afrika(Burkina Faso, Democratische Republiek Congo, Kenia, Oeganda, Rwanda, Senegal, Zimbabwe) en België.

De programma’s in Afrika zijn gericht op vier centrale resultaatsgebieden : goed bestuur van creatieve en culturele organisaties ; markttoegang voor Afrikaanse culturele en creatieve producten en diensten ; versterking van de bestuurlijke, technische en artistieke vaardigheden ; en een sterk pleidooi voor de rol van cultuur in het ontwikkelingsbeleid.
Het programma in België heeft tot doel nieuwe culturele dynamieken te ondersteunen en onze samenleving te helpen zich aan te passen aan de culturele kruisbestuivingen die onze relatie met de wereld van vandaag mee bepalen.

Functie :

De belangrijkste opdracht van de programma-assistent is het ondersteunen van de programma-managers in hun dagelijkse taken en het verzekeren van de goede werking van de administratieve tools van de vereniging. De programma-assistent is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de oproep tot het indienen van voorstellen van 2020 binnen het België-programma van Africalia.

Specifieke taken :

 • Op verzoek van programma-managers, verschillende ondersteunende taken uitvoeren voor Zuidelijke en België programma’s (verwerking van de door partners toegezonden documenten, ondersteuning bij het opstellen van contracten, verslagen en andere programmadocumenten, toezicht op de termijnen, enz.)
 • Ondersteuning bij management van online opleidingen
 • Ondersteuning bij gegevenscodering in IATI
 • Follow-up van de winnaars van de oproep tot voorstellen 2020, communicatie over hun projecten en beantwoording van hun verslaggevingsvragen.
 • Verzamelen van inhoudelijke inputt bij de programma-managers ter publicatie
 • Ondersteuning bij de organisatie en opvolging van diverse evenementen
 • Organiseren van teamvergaderingen en algemene vergaderingen, alsmede het opstellen van de notulen
 • Beheren van de ontvangst en verzending van productieorders en andere postverzendingen
 • Beheren van Africalia’s centrale mailadres en database
 • Zorgen voor de vertaling van documenten
 • Diverse andere taken die verband houden met het dagelijks bestuur van de vereniging

Profiel :

 • Masterdiploma in sociale wetenschappen, management, economische wetenschappen, administratie, communicatie of enige andere studierichting die verband houdt met de bovenstaande taken.
 • Aantoonbare ervaring in de bovenstaande taken.
 • Goede kennis en ervaring met sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube...)
 • Uitstekende kennis van projectbeheer ; kennis van de culturele sector in Afrika is een pluspunt
 • Beheersing van Microsoft-Office en IT-tools
 • Werktalen : vloeiend in het Frans en Nederlands en een goede kennis van het Engels
 • Zeer goede redactionele vaardigheden
 • Zin voor initiatief envermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.

Voorwaarden :

 • Contract voor onbepaalde duur
 • Gewenste startdatum : 1 maart 2021
 • De functie is gevestigd in Brussel

Solliciteren : Stuur je CV en sollicitatiebrief uiterlijk tegen 31 januari 2021 naar africalia@africalia.be met « Programma-assistent » in het onderwerp van de e-mail.

De interviews zullen plaatsgrijpen in de eerste week van februari. Enkel voorgeselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd.

De vacature downloaden