Africalia rekruteert !

Rekruteert !

Africalia is op zoek naar een Algemeen directeur om haar team te versterken


Algemeen directeur

Africalia is een vzw die op initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is opgericht en gelooft dat kunst en cultuur cruciaal zijn voor menselijke en duurzame ontwikkeling. De non-profitorganisatie werkt samen met middenveldorganisaties in de culturele en artistieke sector die actief zijn in Afrika. Vandaag de dag ondersteunt Africalia een 15-tal culturele organisaties en netwerken in zeven Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en in België. In het kader van deze missie werkt zij samen met tal van Afrikaanse, Belgische en internationale verenigingen, netwerken en overkoepelende organisaties.

Om zich voor hun doel in te kunnen blijven zetten heeft Africalia de hulp van proselect ingeroepen voor de zoektocht naar een :

Algemeen directeur (M/V/X)

Uw taak :
Veelzijdig, leidinggevend en strategisch !

Als algemeen directeur van Africalia, de enige institutionele speler die door de DGD in zijn sector wordt erkend, bent u verantwoordelijk voor de voortzetting van de activiteiten en de continuïteit van de structuur.

In dit verband voert de volgende taken uit :

  • U bent verantwoordelijk voor de strategische oriëntatie van Africalia en als zodanig voor de uitvoering en validatie van het Meerjarenprogramma (gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken) voor de periode 2022-2026. Dit programma presenteert en detailleert een substantieel deel van de langetermijnvisie en -oriëntatie, de voortgang van de lopende projecten en de te vernieuwen of te starten projecten ;
  • U verdedigt Africalia’s visie, missie en strategie door Africalia’s reflectie met betrekking tot het belang van de dekolonisatie in de culturele sector in Afrika en België verder te ontwikkelen. Dit doet u door middel van een innovatieve (methodologieën, instrumenten, partnerschappen, enz.), proactieve (strategisch toezicht, anticiperen op toekomstige kansen, voorstellen maken, enz.), participatieve en weloverwogen aanpak ;
  • U bent verantwoordelijk voor de operationele, organisatorische, technische (uitwerking van technische en financiële voorstellen) en menselijke leiding van een team van zeven personen waarbij samenwerking voorop staat ;
  • U volgt de regels van de donoren (DGD, EU, AFD, Enabel, enz.), u onderhoudt en versterkt deze relaties en ontwikkelt nieuwe banden met andere partners. Zowel in België als internationaal, met het oog op groei en diversificatie (van activiteiten, interventiegebieden en middelen, in het bijzonder materiële en financiële middelen) ;
  • U bent verantwoordelijk voor het beheer op bestuurlijk en financieel vlak (beheer van de geëxternaliseerde boekhouding, administratie en financiën) en staat daarmee garant voor het budget van de vzw dat u samen met de financiële coördinator opstelt en bewaakt, met inbegrip van de haalbaarheids- en risicoanalyses.
  • U vertegenwoordigt Africalia, haar missie, waarden en ethische principes om het creatieve en innovatieve imago van de vzw te promoten, dit doet u zowel in het buitenland als in België en zowel voor partners als op grote culturele evenementen ;
  • U bent de eerstaangewezen gesprekspartner van de interne besluitvormingsorganen waarmee u nauwe banden onderhoudt.

Uw profiel :
Betrokken, deskundig en gepassioneerd !

U ben in het bezit van een universitair diploma in ontwikkelingssamenwerking, cultureel management, Afrikaanse culturen en beschavingen ..., met zeven jaar ervaring in de sector ontwikkelingssamenwerking, of beschikt over een gelijkwaardige ervaring van minstens tien jaar in deze zelfde sector.

Daarnaast heeft u vijf jaar ervaring in human resources management of het management van een vereniging of instelling.

U beschikt over een zeer goede kennis en expertise van de culturele, artistieke en creatieve sector in Afrika en kunt verbanden leggen met de artistieke en culturele dynamiek binnen de Afrikaanse diaspora in België.

U spreekt vloeiend Frans of Nederlands en heeft ten minste een goede beheersing van de tweede landstaal en bent daarnaast perfect tweetalig in het Engels.

U bent een persoon met overtuiging, die zich weet aan te passen aan verschillende culturen, blijk geeft van een creatieve geest, leiderschap, strikt is, initiatief neemt, en over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt, met name met betrekking tot uw team.

U hecht aan de waarden en de ethiek die door Africalia worden verdedigd. Africalia ziet de toegenomen diversiteit van onze bevolking als een positieve factor en wil dat haar personeelsbeleid deze houding weerspiegelt.

U bent flexibel, zowel wat betreft uw werktijden als wat betreft werkverplaatsingen, voor deze functie zult u namelijk naar het buitenland moeten reizen.

Ons aanbod :

  • Een voor werkcontract voor onbepaalde tijd
  • Een salarispakket bestaande uit een eindejaarspremie en maaltijdcheques
Kijk voor meer informatie op : www.africalia.be.

Hebt u belangstelling ? Stuur ons uw sollicitatie via de knop “Solliciteren”tot en met 28 februari 2021 : https://proselect.be/fr/postuler/3187/directeur-general-bruxelles.html .

Uw sollicitatie wordt spoedig en vertrouwelijk behandeld.