Officiële start van het Europese steunproject voor de culturele sector in Burundi.


Het Europese project ter ondersteuning van de culturele sector in Burundi heeft als doel om de actoren binnen de culturele sector en hun activiteiten in Burundi te versterken. Het wordt geleid door een Burundees en Belgisch consortium. Menya Media, Adisco-MDE en Africalia.


PNG - 17.8 ko

De culturele en creatieve industrieën, een economische sector die in Afrika bezuiden de Sahara nog onvoldoende wordt benut, vormen een duurzame, onbeperkte en niet-vervuilende economische hefboom. Bovendien, oefenen zij een bijzondere aantrekkingskracht uit op vrouwen en jongeren, wier werkgelegenheid een prioriteit moet zijn voor Afrika, en in het bijzonder in Burundi.

In deze zin heeft het PASACC-BU (Sectoraal Ondersteuningsproject voor Culturele en Creatieve Actoren), dat in Bujumbura, Ngozi en Gitega wordt uitgevoerd, het doel om de actoren van de culturele sector en hun acties in Burundi te versterken, teneinde een kwalitatieve en kwantitatieve impact te hebben op de culturele sector, de organisaties van het maatschappelijk middenveld, de economische en sociale ontwikkeling, het scheppen van werkgelegenheid en de toegang tot en het bewustzijn van de Burundese bevolking met betrekking tot culturele producten en creaties

Het project richt zich op drie belangrijke interventiegebieden :

- 1. De ondernemingsgeest en -capaciteiten van de Burundese culturele actoren versterken, via programma’s voor "start-up" en "scale-up" ondernemerschap.

- 2. De capaciteiten (management, technisch, artistiek, financieel en met betrekking tot verspreiding) van Burundese culturele actoren en actoren op de lange termijn versterken door middel van opleiding en steun voor culturele projecten van kleine en middelgrote omvang.

- 3. De toegang van Burundese culturele actoren en operatoren tot internationale culturele markten en netwerken versterken, door mobiliteitsbeurzen en workshops om de opgedane ervaringen te benutten.

Het consortium

Menya Media

Menya Media ontwikkelt activiteiten die de talenten en creativiteit van de Burundese jeugd tot uitdrukking laten komen. Door haar aanpak en realisaties is Menya Media een belangrijke speler in de civiele samenleving op het gebied van tewerkstelling van jongeren en vooral de ontwikkeling van de culturele sector in Burundi. Ze draagt ook bij tot de professionalisering van de culturele en creatieve sector door de technische en managementvaardigheden van de operatoren op dit gebied te versterken

Adisco

De Associatie " Appui au Développement Intégral et la Solidarité sur les Collines ", afgekort ADISCO, is een vereniging zonder winstoogmerk naar Burundiaans recht, die tot doel heeft om een instrument te zijn ter ondersteuning van de zelfpromotie van de bevolking. Het is gestructureerd in twee grote eenheden : PROMOUVH (Programma voor de versterking van de Haguruka-beweging) en het MDE (Huis van de ondernemer). Het MDE heeft tot taak de derde pijler van de Haguruka-beweging, de beweging van ondernemers en ambachtslieden, te ontwikkelen. Het werkt vooral met jongeren, op het platteland en in de stad, en begeleidt hen vanaf de identificatie van het idee tot de ontwikkeling van hun bedrijf met als uiteindelijk doel hun eigen werkgelegenheid en die van andere jongeren te creëren. Deze jonge ondernemers kunnen "agro-ondernemers" zijn of in niet-agrarische beroepen werkzaam zijn.

Geassocieerde entiteiten

Collectif des Producteurs pour le Développement de l’Audiovisuel et du Cinéma(COPRODAC), Chambre Sectorielle d’Art et Artisanat ( CHASAA), Amicale des Musiciens du Burundi( AMB), Tubiyage. . Deze geassocieerde entiteiten nemen deel aan de selectie van projecten, aan het doorgeven en verspreiden van relevante informatie en aan prospectieve momenten met betrekking tot de sector en de operatoren.

Meer informatie over het project vind U hier.


Credits

Het project wordt gefinancierd door

JPEG - 34.8 ko

Uitgevoerd door

PNG - 64.9 ko
PNG - 120.2 ko
PNG - 8.4 ko