Evaluatie verslagen over het meerjarenprogramma 2017-2021


De definitieve landen verslagen voor het meerjarenprogramma 2017-2021 zijn afgewerkt.


In deze verslagen wordt de uitvoering van het mjp 2017-2021 beoordeeld en wordt een analytisch beeld geschetst van de bereikte resultaten volgens de DAC-criteria van de OESO. De eindevaluaties hebben betrekking op de 8 interventie landen, waaronder België, Burkina Faso, Kenia, Rwanda, Senegal, Oeganda, de Democratische Republiek Congo en Zimbabwe.

De volledige rapporten van de evaluaties zijn beschikbaar via africalia@africalia.be africalia@africalia.be