nl en fr

Schenkingen

Hieronder volgt een korte introductie over de fiscale voordelen van een gift of een legaat aan Africalia.

Fiscale aftrekbaarheid van giften

De Belgische staat ‘sponsort’ een deel van uw gift!

Africalia is opgenomen in de lijst met instellingen die erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.
Als u als belastingplichtige een gift in geld doet aan Africalia, kunt u deze aftrekken van uw totaal netto inkomen op voorwaarde dat uw gift minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt. Voor uw gift wordt door ons een kwijtschrift uitgereikt. Dit kwijtschrift wordt u binnen de twee maanden volgend op het einde van het jaar, toegestuurd.

De Belgische fiscale wetgeving bepaalt dat particulieren niet meer kunnen schenken dan 10% van hun netto belastbaar inkomen, met een maximum van €331.200.

Vanzelfsprekend kunnen ook bedrijven geld overmaken aan onze organisatie.

Voorbeeld berekening fiscaal aftrekbare gift:

Bij een gift van 40 euro:


Aanslagvoet                   Gift               Terug via                  Werkelijk

volgens je inkomen                           aangifte

40%                                    €40                  €16                           €24

45%                                    €40                  €18                           €22

50%                                    €40                  €20                           €20


U kan uw gift aan Africalia storten via volgende rekeninggegevens:

IBAN: BE18 5230 8080 0065

Code BIC/SWIFT: TRIOBEBB

Mededeling: Schenking Africalia


Het Duolegaat

Bevoordeel uw erfgenaam én een goed doel tegelijkertijd!

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd, hoe groter het vermogen van het nalatenschap en hoe verder de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger het tarief. Het duo legaat is een manier om hoge successierechten te vermijden en zo meer over te houden van de erfenis enerzijds, en tegelijkertijd een goed doel te steunen anderzijds. In het geval dat de erfgenaam hoge successierechten moet betalen (voorbeeld: familie niet in eerste lijn) is het veel interessanter om het systeem van het duolegaat toe te passen.

Info over het duolegaat

en voor een exacte berekening, raadpleegt u best een notaris:

www.notaris.be

Lijst met instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen

 


 

-->